• Home
    Home Hier kunnen alle blogberichten op de hele site gevonden worden.
  • Tags
    Tags Toont een lijst met tags die in de blog gebruikt zijn.
  • Bloggers
    Bloggers Zoek naar favoriete blogger op deze site.
Laatste berichten

AADM informeert

Geplaatst door op in Nederlands

Op de medicomut van maandag 4 juli 2016 kwamen de dossiers omtrent het sociaal statuut en de supplementen van de klinische biologie aan bod.

Laatst aangepast op
Hits: 541
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 2 reacties

AADM heeft zich op de medicomut van 15 juni 2015 verzet tegen het voorstel rond de supplementen bij tests in de klinische biologie, pathologische anatomie of genetica (zie eerder bericht: AADM verzet zich tegen administratieve waanzin).

Laatst aangepast op
Hits: 680
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

AADM verzet zich tegen administratieve waanzin

Geplaatst door op in Nederlands

Wie vandaag als geconventioneerde huisarts of arts-specialist tests in de klinische biologie, pathologische anatomie of genetica aanvraagt, weet niet of een geconventioneerde of gedeconventioneerde arts deze tests zal uitvoeren.

Laatst aangepast op
Hits: 430
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

Deze brief, gericht aan de huisartsen, coördinerende en adviserende artsen (CRA) en apothekers, is een gemeenschappelijk initiatief ondersteund, ondertekend en gepubliceerd door de partners APB, OPHACO, AADM, BVAS/ABSyM, Kartel/ASGB/GBO/MoDeS, FAG, het RIZIV en de beleidscel van Minister De Block.

Laatst aangepast op
Hits: 478
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

Vertrouwen zwaar geschonden!

Geplaatst door op in Nederlands

Op 4 februari 2016 verspreidde het RIZIV een persbericht waarbij wordt medegedeeld dat een activiteitsdrempel voor het sociaal statuut pas in voege zal gaan in 2017, dit volledig in strijd met het conventieakkoord dat een maand eerder werd afgesloten. Daarenboven kregen we vandaag de bevestiging dat hierdoor het bedrag van sociaal statuut van 2016 niet de beloofde verhoging zal bevatten tot €4790.23 maar het bedrag van sociaal statuut van 2016 zal blijven op €4535.

Laatst aangepast op
Hits: 1210
Waardeer dit blogbericht:
4
Doorgaan met lezen 3 reacties

AADM keurt conventieakkoord nieuwe stijl goed

Geplaatst door op in Nederlands

De partners van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ) hebben in de nacht van 21 december 2015 een akkoord bereikt over een nieuwe conventie voor 2 jaar. De zeer beperkte financiële beweegruimte en de moeilijke context (veroorzaakt door een aantal beslissingen van het kabinet van minister De Block) maakten de onderhandelingen zeer moeilijk. Toch hebben de partners onder de deskundige leiding van De Heer Jo De Cock deze moeilijke oefening tot een goed einde gebracht in het belang van de artsen en de patiënten.

Laatst aangepast op
Hits: 818
Waardeer dit blogbericht:
1
Doorgaan met lezen 0 reacties

De vertegenwoordigers van de artsensyndicaten en huisartsenorganisaties werden op donderdag 29 oktober ontvangen op het Kabinet van Minister Maggie De Block om meer toelichting te krijgen over de beslissing om het bedrag van 10,2 miljoen euro, dat nodig is voor de verdere uitbouw van huisartsenwachtposten (HWP), te bevriezen. De gedeeltelijke vrijgave van ongeveer 5 miljoen aan subsidies, die deel uitmaakten van het medico-mutualistisch akkoord van 2015, wordt onderworpen aan maatregelen die door het Kabinet werden uiteengezet maar waarover geen concrete details werden gecommuniceerd. Het Kabinet van de Minister stelt op zeer algemene wijze:

Laatst aangepast op
Hits: 869
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

Maandag, 26 oktober 2015. – Vorige week heeft Minister van Volksgezondheid Maggie De Block, zonder enig overleg met de vertegenwoordigers van de huisartsensyndicaten, haar budget 2016 voor gezondheidszorgen voorgesteld. Het budgetvoorstel werd afgewezen door de Algemene Raad van het RIZIV.

Eensgezind uitten Vlaamse, Brusselse en Waalse vertegenwoordigers van artsensyndicaten en huisartsenorganisaties1 tijdens een gemeenschappelijke vergadering op 22 oktober hun verontwaardiging over de brutale bevriezing van een bedrag van 10,2 miljoen euro, dat nodig is voor de verdere uitbouw van huisartsenwachtposten (HWP) over het hele land, een hervorming van de huisartsenwacht als gemeenschapsdienst, die onmisbaar is voor de bevolking.

Laatst aangepast op
Hits: 782
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM), Wachtposten Vlaanderen en het Kartel ASGB/GBO/MoDeS reageren met verbazing en verbolgenheid op het nieuwe begrotingsvoorstel van de regering van maandag 12 oktober. Ondanks afkeuring van dit voorstel door de Algemene Raad van het Riziv werd het zonder verder overleg door de regering als akkoord aanvaard. Dit begrotingsvoorstel vertrekt niet van een toekomstige visie op de gezondheidszorg of een versterking van de eerste lijn. Dit regeringsvoorstel heeft maar één kortzichtige kernboodschap: besparen!

Laatst aangepast op
Hits: 835
Waardeer dit blogbericht:
1
Doorgaan met lezen 1 reactie

AADM vindt begrotingsvoorstel onaanvaardbaar

Geplaatst door op in Nederlands

Maandag werd het begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité van het Riziv zonder discussie van tafel geveegd door de federale regering. In dit begrotingsvoorstel werd de eerste lijn beschreven als speerpunt van de gezondheidszorg in België. Ondanks enkele fundamentele bemerkingen kon de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) zich grotendeels vinden in dit voorstel.

Laatst aangepast op
Hits: 891
Waardeer dit blogbericht:
1
Doorgaan met lezen 2 reacties

AADM vraagt duidelijkheid over contingentering

Geplaatst door op in Nederlands

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) staat achter de contingentering in Vlaanderen en vraagt een gelijkaardige toepassing in Franstalig België om een overaanbod aan artsen tegen te gaan. Een contingentering leidt tot een betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorg in België. Hierbij moet men streven naar een zo goed mogelijke verhouding tussen het aantal artsen en patiënten.

Laatst aangepast op
Hits: 754
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

AADM evalueert het begrotingsvoorstel 2016

Geplaatst door op in Nederlands

Op maandag 5 oktober kwam het begrotingsvoorstel voor 2016 aan bod in het Verzekeringscomité van het Riziv. Er wordt ongeveer 23,8 miljard euro voorzien voor de gezondheidszorg in België op federaal niveau. Dat is een stijging van 0,63% ten opzichte van het budget van 2015. Dat maakt dat meer dan 10% van het totale BNP van België naar gezondheidszorg gaat. Een enorm bedrag gezien de moeilijke budgettaire omstandigheden waarin we ons bevinden.

Laatst aangepast op
Hits: 969
Waardeer dit blogbericht:
1
Doorgaan met lezen 0 reacties

AADM biedt een alternatief aan!

Geplaatst door op in Nederlands

AADM werd geconfronteerd met een eerder genomen regeringsbeslissing om de derdebetalersregeling te verplichten voor patiënten met een Omnio-statuut.
AADM heeft geprobeerd door veelvuldige discrete contacten op politiek en administratief niveau deze passage in het regeerakkoord te wijzigen.
Toen wij constateerden dat de regering deze maatregel uit het regeerakkoord toch wilde uitvoeren, hebben wij ons standpunt duidelijk gecommuniceerd en dit voor het eerst op 18 mei.

Wij blijven ons verzetten tegen het KB inzake de verplichte derdebetalersregeling en stellen een progressief alternatief voor:

...
Laatst aangepast op
Hits: 1843
Waardeer dit blogbericht:
4
Doorgaan met lezen 11 reacties

De laatste weken heeft de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) in de bevoegde commissies en door verschillende bilaterale contacten geprobeerd het voorstel van Koninklijk Besluit (KB) inzake de derdebetalersregeling aan te passen.
AADM gelooft sterk in het sociaal overleg en heeft daarom bewust weinig gecommuniceerd rondom dit thema om deze onderhandelingen maximale kans op slagen te geven.
In de finale versie die wij ontvingen voor de Nationale Commissie Artsen – Ziekenfondsen (Medicomut) van 18 mei 2015, is met onze standpunten te weinig rekening gehouden.
Wij kunnen dan ook niet anders dan tegen dit voorstel van KB stemmen.

Laatst aangepast op
Hits: 1670
Waardeer dit blogbericht:
3
Doorgaan met lezen 1 reactie

Derdebetalersregeling: de doos van Pandora?

Geplaatst door op in Nederlands

De laatste dagen is de discussie rond de derdebetalersregeling weer volop losgebarsten. In de hevigheid van de discussie worden daarbij jammer genoeg een aantal elementen (bewust?) doorheen gehaald die niets met de huidige regelgeving te maken hebben. Alliantie Artsenbelang - Domus Medica (AADM) zet de zaken terug op een rij en kiest voor pragmatische oplossingen.

Laatst aangepast op
Hits: 2107
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

Artsen: de nieuwe geldwolven?

Geplaatst door op in Nederlands

Toen wij maandagochtend de krant openden, hebben wij ons toch even verslikt in onze koffie. De oneliners van dr. Marc Moens (Belgisch Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS)) vlogen in het rond en je kon er donder op zeggen dat de volgende uren de erelonen van de artsen en ongefundeerde beweringen over de financiering van de gezondheidszorg een hot topic zouden zijn. Zo geschiede.

Laatst aangepast op
Hits: 1956
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

AADM ondertekent mee conventieakkoord 2015

Geplaatst door op in Nederlands

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) heeft binnen de Nationale Commissie Geneesheren – Ziekenfondsen (Medicomut) in overleg met de andere partners en onder voorzitterschap van Jo De Cock een conventieakkoord bereikt voor 2015. Het akkoord werd intussen door de regering bekrachtigd en treedt in werking vanaf 1 februari 2015.

Na de verkiezingsoverwinning bij de laatste artsenverkiezingen, waarbij AADM het grootste syndicaat werd op de huisartsenbanken, stond AADM voor een moeilijke opdracht om mee de contouren te vormen van een nieuw akkoord. Als kersvers artsensyndicaat heeft AADM onmiddellijk deze zware verantwoordelijkheid opgenomen door een aantal inhoudelijke pistes voor te stellen. De moeilijke financiële situatie waarbij de regering een aantal besparingsmaatregelen had opgelegd en de korte tijdspanne om dit akkoord te bereiken, hebben de situatie zeker niet eenvoudiger gemaakt.

...
Laatst aangepast op
Hits: 1732
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

[30/6 aanvulling] Vandaag werden de stemmen geteld na de Medische verkiezingen. 3603 artsen kozen voor de Alliantie Artsenbelang - Domus Medica (AADM). Waarvoor onze oprechte dank!

Na de erkenning als 'representatieve organisatie' door het Riziv zet AADM daarmee een tweede belangrijke stap: de mandatering door de artsen zelf.

...
Laatst aangepast op
Hits: 1855
Waardeer dit blogbericht:
2
Doorgaan met lezen 0 reacties

De drempel tot de zorgverlening verlagen is actueel een hot item. AADM pleit voor een drempelvrije huisartsengeneeskunde voor alle burgers.

Er zijn meer maatregelen nodig dan het aanpassen of  afschaffen van het remgeld: 1) een (verplicht) GMD bij een vaste huisartsenpraktijk voor iedereen, 2) een eenvoudig en kosteloos systeem om de derdebetalersregel  toe te passen (verlaagt de drempel om derde betaler toe te passen), 3) een snelle en automatische toekenning van OMNIO en 'chronisch zieke'-statuut aan de burger die daar nood aan heeft en voor ieder van hen een vermindering van het remgeld

...
Laatst aangepast op
Hits: 3468
Waardeer dit blogbericht:
4
Doorgaan met lezen 1 reactie

In haar programma vraagt AADM met klem de administratieve overbelasting aan te pakken. 

GMD, GMDplus, Diabetespas ... zijn vandaag jaarlijks te hernieuwen. Een GMD blijft altijd verder lopen, tenzij de patiënt verandert van huisartsenpraktijk. Preventie is altijd aan de orde en een diabetespatiënt is dat ‘levenslang’. Eenmalig ‘instappen’ in de administratieve mallemolen moet dus volstaan, opdat nadien automatisch aan het begin van het jaar de vergoedingen tijdig worden uitbetaald. Deze financiële incentives worden liefst overzichtelijk samengevoegd in één enkel bedrag. Ze zouden consulteerbaar moeten worden door elke betrokken hulpverlener in een overzichtelijke databank op MyCareNet.

...
Laatst aangepast op
Hits: 3623
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 3 reacties