• Home
    Home Hier kunnen alle blogberichten op de hele site gevonden worden.
  • Tags
    Tags Toont een lijst met tags die in de blog gebruikt zijn.
  • Bloggers
    Bloggers Zoek naar favoriete blogger op deze site.
Laatste berichten

AADM vindt begrotingsvoorstel onaanvaardbaar

Geplaatst door op in Nederlands

Maandag werd het begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité van het Riziv zonder discussie van tafel geveegd door de federale regering. In dit begrotingsvoorstel werd de eerste lijn beschreven als speerpunt van de gezondheidszorg in België. Ondanks enkele fundamentele bemerkingen kon de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) zich grotendeels vinden in dit voorstel.

Laatst aangepast op
Hits: 1856
Waardeer dit blogbericht:
1
Doorgaan met lezen 2 reacties

AADM vraagt duidelijkheid over contingentering

Geplaatst door op in Nederlands

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) staat achter de contingentering in Vlaanderen en vraagt een gelijkaardige toepassing in Franstalig België om een overaanbod aan artsen tegen te gaan. Een contingentering leidt tot een betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorg in België. Hierbij moet men streven naar een zo goed mogelijke verhouding tussen het aantal artsen en patiënten.

Laatst aangepast op
Hits: 1711
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

AADM evalueert het begrotingsvoorstel 2016

Geplaatst door op in Nederlands

Op maandag 5 oktober kwam het begrotingsvoorstel voor 2016 aan bod in het Verzekeringscomité van het Riziv. Er wordt ongeveer 23,8 miljard euro voorzien voor de gezondheidszorg in België op federaal niveau. Dat is een stijging van 0,63% ten opzichte van het budget van 2015. Dat maakt dat meer dan 10% van het totale BNP van België naar gezondheidszorg gaat. Een enorm bedrag gezien de moeilijke budgettaire omstandigheden waarin we ons bevinden.

Laatst aangepast op
Hits: 1928
Waardeer dit blogbericht:
1
Doorgaan met lezen 0 reacties

AADM biedt een alternatief aan!

Geplaatst door op in Nederlands

AADM werd geconfronteerd met een eerder genomen regeringsbeslissing om de derdebetalersregeling te verplichten voor patiënten met een Omnio-statuut.
AADM heeft geprobeerd door veelvuldige discrete contacten op politiek en administratief niveau deze passage in het regeerakkoord te wijzigen.
Toen wij constateerden dat de regering deze maatregel uit het regeerakkoord toch wilde uitvoeren, hebben wij ons standpunt duidelijk gecommuniceerd en dit voor het eerst op 18 mei.

Wij blijven ons verzetten tegen het KB inzake de verplichte derdebetalersregeling en stellen een progressief alternatief voor:

...
Laatst aangepast op
Hits: 3150
Waardeer dit blogbericht:
4
Doorgaan met lezen 11 reacties

De laatste weken heeft de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) in de bevoegde commissies en door verschillende bilaterale contacten geprobeerd het voorstel van Koninklijk Besluit (KB) inzake de derdebetalersregeling aan te passen.
AADM gelooft sterk in het sociaal overleg en heeft daarom bewust weinig gecommuniceerd rondom dit thema om deze onderhandelingen maximale kans op slagen te geven.
In de finale versie die wij ontvingen voor de Nationale Commissie Artsen – Ziekenfondsen (Medicomut) van 18 mei 2015, is met onze standpunten te weinig rekening gehouden.
Wij kunnen dan ook niet anders dan tegen dit voorstel van KB stemmen.

Laatst aangepast op
Hits: 2664
Waardeer dit blogbericht:
3
Doorgaan met lezen 1 reactie

Derdebetalersregeling: de doos van Pandora?

Geplaatst door op in Nederlands

De laatste dagen is de discussie rond de derdebetalersregeling weer volop losgebarsten. In de hevigheid van de discussie worden daarbij jammer genoeg een aantal elementen (bewust?) doorheen gehaald die niets met de huidige regelgeving te maken hebben. Alliantie Artsenbelang - Domus Medica (AADM) zet de zaken terug op een rij en kiest voor pragmatische oplossingen.

Laatst aangepast op
Hits: 3393
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

Artsen: de nieuwe geldwolven?

Geplaatst door op in Nederlands

Toen wij maandagochtend de krant openden, hebben wij ons toch even verslikt in onze koffie. De oneliners van dr. Marc Moens (Belgisch Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS)) vlogen in het rond en je kon er donder op zeggen dat de volgende uren de erelonen van de artsen en ongefundeerde beweringen over de financiering van de gezondheidszorg een hot topic zouden zijn. Zo geschiede.

Laatst aangepast op
Hits: 2803
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

AADM ondertekent mee conventieakkoord 2015

Geplaatst door op in Nederlands

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) heeft binnen de Nationale Commissie Geneesheren – Ziekenfondsen (Medicomut) in overleg met de andere partners en onder voorzitterschap van Jo De Cock een conventieakkoord bereikt voor 2015. Het akkoord werd intussen door de regering bekrachtigd en treedt in werking vanaf 1 februari 2015.

Na de verkiezingsoverwinning bij de laatste artsenverkiezingen, waarbij AADM het grootste syndicaat werd op de huisartsenbanken, stond AADM voor een moeilijke opdracht om mee de contouren te vormen van een nieuw akkoord. Als kersvers artsensyndicaat heeft AADM onmiddellijk deze zware verantwoordelijkheid opgenomen door een aantal inhoudelijke pistes voor te stellen. De moeilijke financiële situatie waarbij de regering een aantal besparingsmaatregelen had opgelegd en de korte tijdspanne om dit akkoord te bereiken, hebben de situatie zeker niet eenvoudiger gemaakt.

...
Laatst aangepast op
Hits: 2587
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

[30/6 aanvulling] Vandaag werden de stemmen geteld na de Medische verkiezingen. 3603 artsen kozen voor de Alliantie Artsenbelang - Domus Medica (AADM). Waarvoor onze oprechte dank!

Na de erkenning als 'representatieve organisatie' door het Riziv zet AADM daarmee een tweede belangrijke stap: de mandatering door de artsen zelf.

...
Laatst aangepast op
Hits: 2531
Waardeer dit blogbericht:
2
Doorgaan met lezen 0 reacties

De drempel tot de zorgverlening verlagen is actueel een hot item. AADM pleit voor een drempelvrije huisartsengeneeskunde voor alle burgers.

Er zijn meer maatregelen nodig dan het aanpassen of  afschaffen van het remgeld: 1) een (verplicht) GMD bij een vaste huisartsenpraktijk voor iedereen, 2) een eenvoudig en kosteloos systeem om de derdebetalersregel  toe te passen (verlaagt de drempel om derde betaler toe te passen), 3) een snelle en automatische toekenning van OMNIO en 'chronisch zieke'-statuut aan de burger die daar nood aan heeft en voor ieder van hen een vermindering van het remgeld

...
Laatst aangepast op
Hits: 4335
Waardeer dit blogbericht:
4
Doorgaan met lezen 1 reactie

In haar programma vraagt AADM met klem de administratieve overbelasting aan te pakken. 

GMD, GMDplus, Diabetespas ... zijn vandaag jaarlijks te hernieuwen. Een GMD blijft altijd verder lopen, tenzij de patiënt verandert van huisartsenpraktijk. Preventie is altijd aan de orde en een diabetespatiënt is dat ‘levenslang’. Eenmalig ‘instappen’ in de administratieve mallemolen moet dus volstaan, opdat nadien automatisch aan het begin van het jaar de vergoedingen tijdig worden uitbetaald. Deze financiële incentives worden liefst overzichtelijk samengevoegd in één enkel bedrag. Ze zouden consulteerbaar moeten worden door elke betrokken hulpverlener in een overzichtelijke databank op MyCareNet.

...
Laatst aangepast op
Hits: 4924
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 3 reacties

Dokters van morgen...

Geplaatst door op in Programma

In haar programma vraagt AADM aandacht voor soepelere carrièremogelijkheden en aanpassingen in het sociaal statuut van de artsen.

De nieuwe generatie (huis)artsen kiest voor een evenwicht tussen werk, gezin of andere activiteiten naast de praktijk om zich te kunnen ontplooien.

...
Laatst aangepast op
Hits: 3302
Waardeer dit blogbericht:
5
Doorgaan met lezen 0 reacties

Elke stem telt!

Geplaatst door op in Nederlands

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk artsen deelnemen aan de verkiezingen, want elke stem is belangrijk. De zetelverdeling  in de Medico-Mutualistische commissie (Medicomut) volgt een welbepaald systeem bij de telling van de stemmen.

Er zijn twee 'kamers' aan de artsenzijde van de Medicomut, de 'huisartsenbank' en de 'specialistenbank'. Elke kamer heeft zes beschikbare mandaten. Er bestaan daarom ook twee 'kiescolleges': 'Algemeen geneeskundigen' kunnen enkel voor de huisartsenbank stemmen, specialisten enkel voor hun eigen mandaten.

...
Laatst aangepast op
Hits: 3355
Waardeer dit blogbericht:
1
Doorgaan met lezen 1 reactie

Laat ons realistisch blijven: een eerste deelname aan de medische verkiezingen gaat niet meteen de wereld veranderen! En toch is het echt wel de moeite om hier voluit voor te gaan.

Een plaats op de huisartsenbank is een officieel mandaat voor een effectief commissielid en een plaatsvervanger. Dit mandaat geeft directe toegang tot cruciale informatie. 'Kennis is macht!'. Als officiële mandataris zullen we dan niet langer via derden moeten hengelen naar informatie. De brongegegevens zelf kunnen verwerken en hierdoor een beter inzicht verwerven in de uitgebreide complexe Riziv-data kan een essentieel verschil maken.  Efficiënter proactief handelen wordt mogelijk en onze standpunten zullen nog steviger onderbouwd worden.

...
Laatst aangepast op
Hits: 2899
Waardeer dit blogbericht:
1
Doorgaan met lezen 0 reacties

Wat is zetelen in de Medicomut dan wel waard?

Geplaatst door op in Nederlands

Laat ons realistisch blijven: een eerste deelname aan de medische verkiezingen gaat niet meteen de wereld veranderen! En toch is het bijzonder waardevol om hier voluit voor te gaan en te strijden voor elke stem.

Wat de besluitvorming in de Medico Mut betreft kan er een interessante verschuiving gebeuren door de deelname van AADM (en MoDeS).

...
Laatst aangepast op
Hits: 3503
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

Het is ons gelukt!

Geplaatst door op in Nederlands

Voor de Medische verkiezingen 2014 is er een alternatieve keuze: AADM (uitgesproken als 'adem').

Dank zij een duidelijke strategie en tegelijkertijd een kordate aanpak van de Raad van Bestuur van Domus Medica, steunend op een toeziende Algemene Vergadering, is eindelijk gelukt waar heel wat artsen al jaren op hoopten.
Heel wat voorbereidend werk, overleg en samenwerking heeft geleid tot een stevig dossier dat uiteindelijk aanvaard werd door het RIZIV. Dit is de bekroning van een jarenlange inzet.

...
Laatst aangepast op
Hits: 3257
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 1 reactie