Betaalbaarheid en toegankelijkheid 2018-06-11T16:47:48+00:00

Betaalbaarheid en toegankelijkheid

Doordacht systeem van gemengde financiering

AADM besteedt in de (re)organisatie van de gezondheids-zorg bijzondere aandacht aan specifieke aspecten, die een bedreiging vormen voor een kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg. Om dit te realiseren is een grondige herijking van de nomenclatuur en hervorming van de ziekenhuisfinanciering noodzakelijk. Een herijking van de nomenclatuur vertrekt best van het zuiver intellectueel handelen en van de reële tijdsinvestering als arts. Op deze wijze moeten de verschillen tussen de inkomens van de artsendisciplines gelijkgeschakeld worden.

Een diversifiëring van het inkomen is nodig voor de verschillende zorgactoren. Dit kan via het verder uitbouwen van een goed doordacht systeem van gemengde financiering: 60% forfaitair, 30% prestatie en 10% kwaliteit. Op deze manier kan er voor een blijvende tevredenheid van de patiënt en zorgverlener gezorgd worden en voor een gezondheidszorg met meetbare verhoogde kwaliteit en patiëntenveiligheid.

Kernvoorstellen AADM

Het opstellen van een norminkomen moet afhankelijk zijn van opleiding, beschikbaarheid, workload en verantwoordelijkheid. Dit zorgt voor een correct inkomen voor elke arts.

Een gemengd financieringssysteem is noodzakelijk: 60% forfaitair, 30% prestatie en 10% kwaliteit.

De ziekenhuisfinanciering wordt hervormd waardoor afdrachten van artsen niet meer nodig zijn. Naast een transparanter systeem responsabiliseert dit ook de ziekenhuisbeheerders.

Het verbod op een derdebetalersregeling wordt afgeschaft in de eerste lijn zodat de drempels voor de patiënt nog verlagen.

Er komen vier categoriën terugbetalingen en dus slechts vier soorten remgeld op basis van GMD en verhoogde tegemoetkoming.

Klik hier voor meer informatie over ons programma
Klik hier voor de infographics

ONTDEK OOK MEER OVER ONZE VISIE OP:

Organisatie van de zorg

Goede mix van nabije, betaalbare en specialistische zorg.

LEES MEER

Digitalisering

Gezondheidswinst met administratieve vereenvoudiging.

LEES MEER

Kwaliteit van zorg en leven

Samen voor een evenwichtige work-lifebalans voor iedere arts.

LEES MEER

NEEM CONTACT MET ONS OP

KORT SAMENGEVAT

Ons programma, kort en bondig.

MEER INFO OP DE RIZIV-WEBSITE