Digitalisering 2018-06-11T16:49:27+00:00

Digitalisering

Gezondheidswinst met administratieve vereenvoudiging

Digitalisering is de enige manier om de exponentiële groei van medische informatie op een zinvolle manier te kunnen vertalen naar gezondheidswinst voor onze patiënten.

Verdere digitalisering bouwt op een aantal essentiële pijlers: administratieve vereenvoudiging, performante informatiesystemen, elektronische gegevensdeling, telezorg en telecommunicatie, EBM-ondersteuning, patiëntondersteuning, preventie en vroegdetectie, dataverzameling.

De stappen op vlak van digitalisering moeten administratieve vereenvoudiging met zich meebrengen en niet alleen het bestaan van administratieve papieren vervangen. Een stap in het digitaliseringsproces is pas gerealiseerd als er winst is zowel voor de arts als de patiënt. Het is dan ook noodzakelijk dat het doel van digitalisering op voorhand duidelijk is gedefinieerd.

AADM streeft naar naar een standaardisatie, harmonisatie en maximale integratie van de systemen. Op deze manier kan de digitale transmissie van gegevens, attesten en andere documenten tussen de betrokken partijen gemakkelijker gebeuren.

Kernvoorstellen AADM

Only once principe: de systemen moeten met elkaar communiceren zodat ingebrachte data automatisch gedeeld worden met andere systemen.

Alle patiënten die geen EMD afsluiten bij een referentie-huisartsenpraktijk betalen een verhoogd remgeld.

Een overkoepelend platform wordt uitgewerkt voor alle EMD-pakketten. Dit platform bepaalt hoe chronische ziektebeelden opgevolgd worden en welke gegevens hiervoor geregistreerd en onderling uitgewisseld moeten worden tussen huisartsen, specialisten en paramedici. Dit platform bestaat uit de wetenschappelijke beroepsverenigingen en de softewareverkopers.

Alle digitale systemen vertrekken van patient health records.

Een e-health werkgroep moet elke stap in het digitaliserings-proces evalueren en daarna de prioriteiten opstellen voor de volgende stappen. De evaluaties en de prioriteitenlijst moeten breed gecommuniceerd worden.

Doorgedreven opleiding en ondersteuning voor artsen zijn nodig bij ICT-toepassingen.

Klik hier voor meer informatie over ons programma
Klik hier voor de infographics

ONTDEK OOK MEER OVER ONZE VISIE OP:

Organisatie van de zorg

Mix van nabije, betaalbare en specialistische zorg.

LEES MEER

Betaalbaarheid en toegankelijkheid

Doordacht systeem van gemengde financiering.

LEES MEER

Kwaliteit van zorg en leven

Evenwichtige work-lifebalans voor elke arts.

LEES MEER

NEEM CONTACT MET ONS OP

KORT SAMENGEVAT

Ons programma, kort en bondig.

MEER INFO OP DE RIZIV-WEBSITE