Kwaliteit van zorg en leven 2018-06-11T16:49:53+00:00

Kwaliteit van zorg en leven

Evenwichtige work-lifebalans voor elke arts

Artsen bieden hun patiënten kwaliteitsvolle gezondheidszorg en begeleiding aan die persoonsgericht, toegankelijk en continu is. Om dit werk goed te kunnen doen is ook voor artsen kwaliteit van leven van cruciaal belang. Investeren in ondersteunende faciliteiten, durven veranderen van de praktijkorganisatie en een hertekende vertegenwoordigings- en vergadercultuur die een evenwichtige work-lifebalans mogelijk maken, zijn naast een optimalisering van de sociale bescherming primordiaal.

Het huidige systeem van accreditering is te rigide en financieel oneerlijk. Een hervormd accrediteringssysteem houdt rekening met de doelstellingen, de individuele noden en de competenties van een arts en de evoluties binnen de gezondheidszorg zoals ICT-gebruik, deelname multidisciplinair overleg,…

Toenemende agressie tegen zorgverleners verhoogt het onveiligheidsgevoel. Naast een duidelijke rapportage pleiten wij voor meer bewustwording en een nul-tolerantie voor agressie tegen artsen.

Kernvoorstellen AADM

Een volwaardig sociaal statuut voor elke HAIO of ASO, waar oog is voor pensioenopbouw en andere sociale beschermingsmaatregelen.

Een niet-vlakke carrière als arts moet mogelijk zijn. Maatregelen, in samenspraak met de beroepsgroep, moeten hierin genomen worden.

Er moet voldoende ondersteuning voorzien worden voor de arts zodat hij/zij de taken kwalitatief kan uitvoeren. Binnen de subsidiariteit van zorg wordt financiering voorzien voor een verpleegkundige in de huisartsenpraktijk.

Een veilige omgeving waarin elke arts/zorgverlener zijn job moet kunnen uitoefenen. Elke eerste lijn zone of ziekenhuisnetwerk heeft één aanspreekpunt bij de politie om veiligheid durven te bespreken.

Zelfzorg van de arts staat centraal om kwalitatieve zorg te garanderen voor de patiënt. Hiervoor is het belangrijk om binnen elke beleidsbeslissing oog te hebben voor focus op de kern van de taak, onder andere door een continu proces van administratieve vereenvoudiging.

Klik hier voor meer informatie over het programma
Klik hier voor de infographics

ONTDEK OOK MEER OVER ONZE VISIE OP:

Organisatie van de zorg

Mix van nabije, betaalbare en specialistische zorg.

LEES MEER

Digitalisering

Gezondheidswinst met admin. vereenvoudiging.

LEES MEER

Betaalbaarheid en toegankelijkheid

Doordacht systeem van gemengde financiering.

LEES MEER

NEEM CONTACT MET ONS OP

KORT SAMENGEVAT

Ons programma, kort en bondig.

MEER INFO OP DE RIZIV-WEBSITE