• Home
    Home Hier kunnen alle blogberichten op de hele site gevonden worden.
  • Tags
    Tags Toont een lijst met tags die in de blog gebruikt zijn.
  • Bloggers
    Bloggers Zoek naar favoriete blogger op deze site.

Stijn Vanholle

Stijn Vanholle has not set their biography yet

AADM houdt belofte: conventie 2018-2019

Geplaatst door op in Nederlands

Deze nacht werd er na moeilijke onderhandelingen een conventieakkoord bereikt voor 2018-2019 tussen artsen, mutualiteiten en de overheid. De fundamentele visieverschillen met andere syndicaten kwamen sterk naar boven tijdens de onderhandelingen. De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) heeft het conventieakkoord 2018-2019 mee ondertekend omwille van belangrijke stappen naar verandering en de verkregen zekerheden. De differentiële indexatie, de automatische verlenging van het GMD, stijgende vergoeding  voor raadpleging voor de geaccrediteerde specialist inwendige geneeskunde tot €45, verhoging van de geïntegreerde praktijkpremie, financiële zekerheid wachtposten en ruimte voor nieuwe wachtposten, … zijn elementen die opgenomen zijn binnen het conventieakkoord 2018-2019 waarvoor de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) sterk heeft gepleit.

Laatst aangepast op
Hits: 458
Waardeer dit blogbericht:
5
Doorgaan met lezen 0 reacties

AADM wil jarenlange juridische strijd vermijden

Geplaatst door op in Nederlands

Naar aanleiding van het verschijnen van de programmawet 25 december 2016, waarbij in artikel 16 van deze wet de indexering van de honoraria, bedragen, tegemoetkomingen,... door de Koning wordt vastgesteld op 0,83 % voor het jaar 2017, rijst de vraag opnieuw of de ontbinding van rechtswege zoals ingeschreven in het conventieakkoord 2016-2017 kan ingeroepen worden.

Vanuit AADM hebben we de grote besparingen binnen de gezondheidszorg sterk veroordeeld. De beslissing van de regering om 2/3 van het begrotingstekort voor 2017 dicht te rijden met besparingen binnen de gezondheidszorg toont immers een groot gebrek aan visie over de richting waarin een moderne, kwalitatieve gezondheidszorg moet evolueren.

...
Laatst aangepast op
Hits: 1854
Waardeer dit blogbericht:
10
Doorgaan met lezen 1 reactie

Vanavond op de medicomut is er na drie weken onderhandelen een akkoord bereikt over de verdeling van de resterende indexmassa. Ondanks het akkoord blijven AADM en alle andere partijen van het Medico-Mutualistisch overleg verbolgen over de 2/3 indexdiefstal op de honoraria van de zorgverleners.

Laatst aangepast op
Hits: 2444
Waardeer dit blogbericht:
3
Doorgaan met lezen 0 reacties

De Block zegt conventieakkoord op

Geplaatst door op in Nederlands

AADM is verbolgen over de eenzijdige besparingen in de gezondheidszorg.

De verschillende partners hebben zich de voorbije jaren steeds constructief opgesteld om in een beperkt budgettair kader de nodige hervormingen uit te tekenen.

De eenzijdige extra besparingen die minister De Block oplegt en die grotendeels worden gerealiseerd door enerzijds besparingen op kap van de patiënt en anderzijds het voor de zesde keer afnemen van de index van de artsen, is een brug te ver.

Laatst aangepast op
Hits: 1650
Waardeer dit blogbericht:
1
Doorgaan met lezen 0 reacties

AADM informeert

Geplaatst door op in Nederlands

Op de medicomut van maandag 4 juli 2016 kwamen de dossiers omtrent het sociaal statuut en de supplementen van de klinische biologie aan bod.

Laatst aangepast op
Hits: 2051
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 2 reacties

AADM heeft zich op de medicomut van 15 juni 2015 verzet tegen het voorstel rond de supplementen bij tests in de klinische biologie, pathologische anatomie of genetica (zie eerder bericht: AADM verzet zich tegen administratieve waanzin).

Laatst aangepast op
Hits: 1894
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

AADM verzet zich tegen administratieve waanzin

Geplaatst door op in Nederlands

Wie vandaag als geconventioneerde huisarts of arts-specialist tests in de klinische biologie, pathologische anatomie of genetica aanvraagt, weet niet of een geconventioneerde of gedeconventioneerde arts deze tests zal uitvoeren.

Laatst aangepast op
Hits: 2200
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

AADM keurt conventieakkoord nieuwe stijl goed

Geplaatst door op in Nederlands

De partners van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ) hebben in de nacht van 21 december 2015 een akkoord bereikt over een nieuwe conventie voor 2 jaar. De zeer beperkte financiële beweegruimte en de moeilijke context (veroorzaakt door een aantal beslissingen van het kabinet van minister De Block) maakten de onderhandelingen zeer moeilijk. Toch hebben de partners onder de deskundige leiding van De Heer Jo De Cock deze moeilijke oefening tot een goed einde gebracht in het belang van de artsen en de patiënten.

Laatst aangepast op
Hits: 2860
Waardeer dit blogbericht:
1
Doorgaan met lezen 0 reacties

De vertegenwoordigers van de artsensyndicaten en huisartsenorganisaties werden op donderdag 29 oktober ontvangen op het Kabinet van Minister Maggie De Block om meer toelichting te krijgen over de beslissing om het bedrag van 10,2 miljoen euro, dat nodig is voor de verdere uitbouw van huisartsenwachtposten (HWP), te bevriezen. De gedeeltelijke vrijgave van ongeveer 5 miljoen aan subsidies, die deel uitmaakten van het medico-mutualistisch akkoord van 2015, wordt onderworpen aan maatregelen die door het Kabinet werden uiteengezet maar waarover geen concrete details werden gecommuniceerd. Het Kabinet van de Minister stelt op zeer algemene wijze:

Laatst aangepast op
Hits: 2536
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

Maandag, 26 oktober 2015. – Vorige week heeft Minister van Volksgezondheid Maggie De Block, zonder enig overleg met de vertegenwoordigers van de huisartsensyndicaten, haar budget 2016 voor gezondheidszorgen voorgesteld. Het budgetvoorstel werd afgewezen door de Algemene Raad van het RIZIV.

Eensgezind uitten Vlaamse, Brusselse en Waalse vertegenwoordigers van artsensyndicaten en huisartsenorganisaties1 tijdens een gemeenschappelijke vergadering op 22 oktober hun verontwaardiging over de brutale bevriezing van een bedrag van 10,2 miljoen euro, dat nodig is voor de verdere uitbouw van huisartsenwachtposten (HWP) over het hele land, een hervorming van de huisartsenwacht als gemeenschapsdienst, die onmisbaar is voor de bevolking.

Laatst aangepast op
Hits: 2383
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM), Wachtposten Vlaanderen en het Kartel ASGB/GBO/MoDeS reageren met verbazing en verbolgenheid op het nieuwe begrotingsvoorstel van de regering van maandag 12 oktober. Ondanks afkeuring van dit voorstel door de Algemene Raad van het Riziv werd het zonder verder overleg door de regering als akkoord aanvaard. Dit begrotingsvoorstel vertrekt niet van een toekomstige visie op de gezondheidszorg of een versterking van de eerste lijn. Dit regeringsvoorstel heeft maar één kortzichtige kernboodschap: besparen!

Laatst aangepast op
Hits: 2004
Waardeer dit blogbericht:
1
Doorgaan met lezen 1 reactie

AADM vindt begrotingsvoorstel onaanvaardbaar

Geplaatst door op in Nederlands

Maandag werd het begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité van het Riziv zonder discussie van tafel geveegd door de federale regering. In dit begrotingsvoorstel werd de eerste lijn beschreven als speerpunt van de gezondheidszorg in België. Ondanks enkele fundamentele bemerkingen kon de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) zich grotendeels vinden in dit voorstel.

Laatst aangepast op
Hits: 2087
Waardeer dit blogbericht:
1
Doorgaan met lezen 2 reacties

AADM vraagt duidelijkheid over contingentering

Geplaatst door op in Nederlands

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) staat achter de contingentering in Vlaanderen en vraagt een gelijkaardige toepassing in Franstalig België om een overaanbod aan artsen tegen te gaan. Een contingentering leidt tot een betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorg in België. Hierbij moet men streven naar een zo goed mogelijke verhouding tussen het aantal artsen en patiënten.

Laatst aangepast op
Hits: 1943
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

AADM evalueert het begrotingsvoorstel 2016

Geplaatst door op in Nederlands

Op maandag 5 oktober kwam het begrotingsvoorstel voor 2016 aan bod in het Verzekeringscomité van het Riziv. Er wordt ongeveer 23,8 miljard euro voorzien voor de gezondheidszorg in België op federaal niveau. Dat is een stijging van 0,63% ten opzichte van het budget van 2015. Dat maakt dat meer dan 10% van het totale BNP van België naar gezondheidszorg gaat. Een enorm bedrag gezien de moeilijke budgettaire omstandigheden waarin we ons bevinden.

Laatst aangepast op
Hits: 2172
Waardeer dit blogbericht:
1
Doorgaan met lezen 0 reacties