• Home
    Home Hier kunnen alle blogberichten op de hele site gevonden worden.
  • Tags
    Tags Toont een lijst met tags die in de blog gebruikt zijn.
  • Bloggers
    Bloggers Zoek naar favoriete blogger op deze site.

Wim Torbeyns

Wim Torbeyns heeft zijn/haar biografie nog niet ingesteld

AADM maakt zich grote zorgen over het e-Attest

Geplaatst door op in Nederlands

Vanuit de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) maken we ons grote zorgen over de fiscale afhandeling van het eAttest. Er bestaat nog geen duidelijkheid welk document er aan de FOD financiën bezorgd moet worden, als staving bij het indienen van de inkomsten van een arts omtrent het eAttest.

Laatst aangepast op
Hits: 42
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

Nadat vorige week VOKA Limburg het nodig vond om alle huisartsen te beschuldigen te veel ziekteverlof voor te schrijven, is het vandaag de beurt aan minister De Block. Huisartsen schrijven te veel antibiotica, te veel medische beeldvorming, te veel klinische biologie, te veel antidepressiva voor. De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) kan zich absoluut niet vinden in deze uitspraken.

Laatst aangepast op
Hits: 390
Waardeer dit blogbericht:
4
Doorgaan met lezen 2 reacties

Schoenmaker blijf bij uw leest

Geplaatst door op in Nederlands

Van tijd tot tijd voelen organisaties zich geroepen om met twee voeten vooruit de huisartsen te tackelen. In een heel suggestieve brief van VOKA Limburg aan de huisartsenkringen wordt beweerd dat huisartsen systematisch patiënten te lang thuis schrijven wegens ziekte en dan nog wel op vraag van de patiënt.

Laatst aangepast op
Hits: 1614
Waardeer dit blogbericht:
7
Doorgaan met lezen 0 reacties

Audit medische huizen: much ado about nothing

Geplaatst door op in Nederlands

Gisteren werd groen licht gegeven voor de voortgang van de wijkgezondheidscentra, na een jaar bevriezing. Deze beslissing kwam er na een audit van de wijkgezondheidscentra door minister De Block. 

Laatst aangepast op
Hits: 657
Waardeer dit blogbericht:
12
Doorgaan met lezen 0 reacties

Nadat de eerder gecommuniceerde datum van 1 mei 2018 voor de verplichting van het elektronisch voorschrift door het Verzekeringscomité niet was aanvaard, is afgelopen maandag een akkoord bereikt. Voor artsen, tandartsen, specialisten en vroedvrouwen gaat de verplichting nu in vanaf 1 juni 2018.

Laatst aangepast op
Hits: 358
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

AADM streeft naar een eerlijk conventieakkoord

Geplaatst door op in Nederlands

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) werkt hard en constructief verder aan het bereiken van een nieuw conventieakkoord voor 2018. Nu de onderhandelingen lopen, worden de verschillen in visie met de andere syndicaten steeds duidelijker.

Laatst aangepast op
Hits: 456
Waardeer dit blogbericht:
2
Doorgaan met lezen 0 reacties

Gezondheidszorg 2.0: De kracht van de eerste lijn

Geplaatst door op in Nederlands

Waar moeten we naar toe met het ziekenhuislandschap in België? Vier studies tonen aan dat een reorganisatie van het ziekenhuislandschap nodig is.

Laatst aangepast op
Hits: 1121
Waardeer dit blogbericht:
3
Doorgaan met lezen 0 reacties

Op maandagavond 27 maart 2017 werd op de medicomut een miniakkoord afgesloten tussen de mutualiteiten, de artsen, de regering en het Riziv. Dit miniakkoord werd bereikt na vijf maanden van ‘standstills’ en ‘clockstops’, na de opzegging van het conventieakkoord door de twee andere syndicaten. Het bereikte miniakkoord is (bijna) een copy-paste van het huidige conventieakkoord 2016-2017:

Laatst aangepast op
Hits: 827
Waardeer dit blogbericht:
3
Doorgaan met lezen 0 reacties

AADM zet prioriteiten op agenda van minister De Block

Geplaatst door op in Nederlands

Na de forse besparingsmaatregelen in de gezondheidszorg was er gisteren opnieuw overleg tussen de artsensyndicaten AADM, het Kartel en BVAS-ABSym en minister Maggie De Block. Hier werd beslist om samen een programma uit te werken met prioriteiten voor de volgende maanden.

Laatst aangepast op
Hits: 1863
Waardeer dit blogbericht:
1
Doorgaan met lezen 2 reacties

Kartel en AADM schorten overleg in Medicomut op

Geplaatst door op in Nederlands

De artsensyndicaten Kartel ASGB/GBO/MoDeS en AADM (Alliantie Artsenbelang – Domus Medica) hebben aan de heer Jo De Cock (Voorzitter Nationale Commissie Artsen – Ziekenfondsen) laten weten dat zij vanavond niet aanwezig zullen zijn op de geplande vergadering van de Nationale Commissie Artsen – Ziekenfondsen (Medicomut).

Laatst aangepast op
Hits: 1240
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

De drie representatieve artsensyndicaten BVAS (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten), KARTEL (ASGB, GBO, MoDeS) en AADM (Alliantie Artsenbelang – Domus Medica) verzetten zich met klem tegen het door de regering besliste begrotingsbudget voor de gezondheidszorg dat ze op de algemene raad van maandag 17 oktober 2016 heeft neergelegd.

Laatst aangepast op
Hits: 1234
Waardeer dit blogbericht:
3
Doorgaan met lezen 0 reacties

Indexsprong: geen keuze voor de lange termijn

Geplaatst door op in Nederlands

AADM verneemt via de pers dat er terug een (gedeeltelijke) indexsprong goedgekeurd is op de honoraria van de artsen. Sinds 1 januari 2014 betalen patiënten hetzelfde bedrag voor een consultatie en werd geen index meer toegepast niettegenstaande de index gestegen is. We zijn verontwaardigd dat men terug kiest voor een makkelijke oplossing om de begroting in evenwicht te krijgen in plaats van fundamentele keuzes op lange termijn te maken.

Een indexering van de honoraria blijft voor ons gekoppeld aan de herwaardering van de intellectuele akten.  Dit is een belangrijk instrument in de herijking van de erelonen.

...
Laatst aangepast op
Hits: 1536
Waardeer dit blogbericht:
3
Doorgaan met lezen 0 reacties

Deze brief, gericht aan de huisartsen, coördinerende en adviserende artsen (CRA) en apothekers, is een gemeenschappelijk initiatief ondersteund, ondertekend en gepubliceerd door de partners APB, OPHACO, AADM, BVAS/ABSyM, Kartel/ASGB/GBO/MoDeS, FAG, het RIZIV en de beleidscel van Minister De Block.

Laatst aangepast op
Hits: 1705
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

Vertrouwen zwaar geschonden!

Geplaatst door op in Nederlands

Op 4 februari 2016 verspreidde het RIZIV een persbericht waarbij wordt medegedeeld dat een activiteitsdrempel voor het sociaal statuut pas in voege zal gaan in 2017, dit volledig in strijd met het conventieakkoord dat een maand eerder werd afgesloten. Daarenboven kregen we vandaag de bevestiging dat hierdoor het bedrag van sociaal statuut van 2016 niet de beloofde verhoging zal bevatten tot €4790.23 maar het bedrag van sociaal statuut van 2016 zal blijven op €4535.

Laatst aangepast op
Hits: 2805
Waardeer dit blogbericht:
4
Doorgaan met lezen 3 reacties

AADM biedt een alternatief aan!

Geplaatst door op in Nederlands

AADM werd geconfronteerd met een eerder genomen regeringsbeslissing om de derdebetalersregeling te verplichten voor patiënten met een Omnio-statuut.
AADM heeft geprobeerd door veelvuldige discrete contacten op politiek en administratief niveau deze passage in het regeerakkoord te wijzigen.
Toen wij constateerden dat de regering deze maatregel uit het regeerakkoord toch wilde uitvoeren, hebben wij ons standpunt duidelijk gecommuniceerd en dit voor het eerst op 18 mei.

Wij blijven ons verzetten tegen het KB inzake de verplichte derdebetalersregeling en stellen een progressief alternatief voor:

...
Laatst aangepast op
Hits: 3441
Waardeer dit blogbericht:
4
Doorgaan met lezen 11 reacties

De laatste weken heeft de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) in de bevoegde commissies en door verschillende bilaterale contacten geprobeerd het voorstel van Koninklijk Besluit (KB) inzake de derdebetalersregeling aan te passen.
AADM gelooft sterk in het sociaal overleg en heeft daarom bewust weinig gecommuniceerd rondom dit thema om deze onderhandelingen maximale kans op slagen te geven.
In de finale versie die wij ontvingen voor de Nationale Commissie Artsen – Ziekenfondsen (Medicomut) van 18 mei 2015, is met onze standpunten te weinig rekening gehouden.
Wij kunnen dan ook niet anders dan tegen dit voorstel van KB stemmen.

Laatst aangepast op
Hits: 2897
Waardeer dit blogbericht:
3
Doorgaan met lezen 1 reactie

Derdebetalersregeling: de doos van Pandora?

Geplaatst door op in Nederlands

De laatste dagen is de discussie rond de derdebetalersregeling weer volop losgebarsten. In de hevigheid van de discussie worden daarbij jammer genoeg een aantal elementen (bewust?) doorheen gehaald die niets met de huidige regelgeving te maken hebben. Alliantie Artsenbelang - Domus Medica (AADM) zet de zaken terug op een rij en kiest voor pragmatische oplossingen.

Laatst aangepast op
Hits: 3629
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

Artsen: de nieuwe geldwolven?

Geplaatst door op in Nederlands

Toen wij maandagochtend de krant openden, hebben wij ons toch even verslikt in onze koffie. De oneliners van dr. Marc Moens (Belgisch Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS)) vlogen in het rond en je kon er donder op zeggen dat de volgende uren de erelonen van de artsen en ongefundeerde beweringen over de financiering van de gezondheidszorg een hot topic zouden zijn. Zo geschiede.

Laatst aangepast op
Hits: 3012
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

AADM ondertekent mee conventieakkoord 2015

Geplaatst door op in Nederlands

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) heeft binnen de Nationale Commissie Geneesheren – Ziekenfondsen (Medicomut) in overleg met de andere partners en onder voorzitterschap van Jo De Cock een conventieakkoord bereikt voor 2015. Het akkoord werd intussen door de regering bekrachtigd en treedt in werking vanaf 1 februari 2015.

Na de verkiezingsoverwinning bij de laatste artsenverkiezingen, waarbij AADM het grootste syndicaat werd op de huisartsenbanken, stond AADM voor een moeilijke opdracht om mee de contouren te vormen van een nieuw akkoord. Als kersvers artsensyndicaat heeft AADM onmiddellijk deze zware verantwoordelijkheid opgenomen door een aantal inhoudelijke pistes voor te stellen. De moeilijke financiële situatie waarbij de regering een aantal besparingsmaatregelen had opgelegd en de korte tijdspanne om dit akkoord te bereiken, hebben de situatie zeker niet eenvoudiger gemaakt.

...
Laatst aangepast op
Hits: 2802
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

[30/6 aanvulling] Vandaag werden de stemmen geteld na de Medische verkiezingen. 3603 artsen kozen voor de Alliantie Artsenbelang - Domus Medica (AADM). Waarvoor onze oprechte dank!

Na de erkenning als 'representatieve organisatie' door het Riziv zet AADM daarmee een tweede belangrijke stap: de mandatering door de artsen zelf.

...
Laatst aangepast op
Hits: 2655
Waardeer dit blogbericht:
2
Doorgaan met lezen 0 reacties