• Home
  Home Hier kunnen alle blogberichten op de hele site gevonden worden.
 • Tags
  Tags Toont een lijst met tags die in de blog gebruikt zijn.
 • Bloggers
  Bloggers Zoek naar favoriete blogger op deze site.
Geplaatst door op in Nederlands
 • Fontgrootte: Groter Kleiner
 • Hits: 2860
 • 0 reacties
 • Afdrukken

AADM keurt conventieakkoord nieuwe stijl goed

De partners van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ) hebben in de nacht van 21 december 2015 een akkoord bereikt over een nieuwe conventie voor 2 jaar. De zeer beperkte financiële beweegruimte en de moeilijke context (veroorzaakt door een aantal beslissingen van het kabinet van minister De Block) maakten de onderhandelingen zeer moeilijk. Toch hebben de partners onder de deskundige leiding van De Heer Jo De Cock deze moeilijke oefening tot een goed einde gebracht in het belang van de artsen en de patiënten.

De Alliantie Artsenbelang Domus Medica (AADM) heeft van bij het begin aangedrongen op een andere opbouw voor dit conventieakoord. Onder impuls van AADM is aan alle partners gevraagd om een langetermijnvisie op te stellen die een antwoord biedt op uitdagingen van de toekomst. Deze langetermijnvisie (die AADM volledig onderschrijft) is het uitgangspunt van deze conventie en tekent het kader voor het uitwerken van de conventie in de volgende twee jaar.

De uitgangspunten van deze visie zijn :

 • De centrale rol van de huisarts en zijn/haar cruciale opdracht in preventie, behandeling en oriëntering
 • De noodzaak aan geïntegreerde zorgaanpak
 • De continuïteit van zorg
 • Doelmatige zorg
 • Toegankelijke zorg en financiële transparantie voor de patiënt

Deze visie vertaalt zich voor de huisartsen in een aantal doelgerichte maatregelen.

1/ Er komt een versterking van het GMD/EMD. Daarbij wordt in een eerste fase het GMD opgetrokken van 30 euro naar 55 euro voor de patiënten met statuut chronisch ziek in de leeftijdscategorie 45-74 jaar. Door deze integratie van het GMD+ in het GMD wordt erkend dat preventie een essentiële taak is van de huisarts.

2/ De overheid heeft hoge verwachtingen gesteld naar de huisartsenpraktijken in het kader van het gebruik van e-health. Wij hebben altijd willen meewerken aan deze verwachtingen maar hebben steeds geëist dat hier een verhoging van de praktijktoelage moest tegen over staan.. Dit wordt nu gerealiseerd. De nieuwe praktijktoelage/informaticapremie stijgt van 2990,14 euro naar 5050 euro (of een stijging van bijna 70%). De premie is gradueel opgebouwd zodat ook de artsen die niet aan alle criteria voldoen toch een gedeeltelijke premie krijgen. Er komt verder ook een stapsgewijs groeitraject over 2016-2017, zodat artsen de tijd krijgen over te stappen naar het EMD, om vanaf 2020 alle artsen overgeschakeld te hebben. Dit brengt eindelijk duidelijkheid.

3/ Een breekpunt voor AADM om aan deze onderhandelingen te starten was het terug vrijmaken van het budget voor wachtposten. Dit is gerealiseerd. Het bevroren bedrag van 4,95 miljoen is terug vrijgemaakt zodat ook in 2016 nieuwe wachtposten kunnen opgestart worden. Tegen 31 maart 2016 zullen de standaardiseringsregels in de NCAZ worden goedgekeurd en zullen de nieuwe initiatieven hun dossier kunnen indienen.

4/ De accreditering zal hervormd worden om te voldoen aan de nieuwe noden van de zorgverleners. Belangrijk daarnaast is dat op vraag van AADM het principe van een ‘zelfde vergoeding voor een zelfde inspanning’ werd aanvaard. Dit zal de grootste herijking van de nomenclatuur tot gevolg hebben die we de laatste decennia hebben gekend.

Daarnaast zijn er voor de huisartsen ook nog maatregelen genomen om het overleg arbeidsgeneesheer-adviserend geneesheer-huisarts te vergoeden.

Ook voor de specialisten werden een aantal belangrijke beslissingen genomen.

1/ Een aantal ondergewaardeerde honoraria worden opgetrokken. De urgentietoeslag voor de honoraria bij natuurlijke bevallingen (gekoppeld aan een doelstelling om het aantal sectio’s te doen dalen), de herwaardering van meervoudige ingrepen bij oncologische aandoeningen en de herwaardering van de honoraria bij borstreconstructie krijgen onze volle steun.

Dit is de eerste stap om de inkomstenverschillen tussen de verschillende artsenspecialismen weg te werken. We zullen in toekomstige akkoorden hiervoor blijven streven.

2/ Het kwaliteitsvolle werk van de Technische Geneeskundige Raad (TGR) wordt eindelijk gehonoreerd. Een aantal initiatieven op voordracht van de TGR worden omgezet in nomenclatuur.

Tenslotte zijn wij ook zeer blij dat de NCAZ beslist heeft om de maatschappelijk zeer relevante problematiek van de ereloonsupplementen aan te pakken. De NCAZ neemt hiermee een moeilijke maar noodzakelijke discussie op en toont dat de sociale partners ook heikele thema’s durven aan te pakken.

AADM bewijst hiermee een duidelijke impact te hebben op de nieuwe conventie. Er zijn met deze conventie een aantal nieuwe wegen ingeslagen die de gezondheidszorg moeten wijzigen. De centrale rol van de huisarts wordt hierin duidelijk herkend en erkend. De weg is nog lang (en sommigen hoopten zeker dat het sneller zou gaan) maar wij zullen ons voor de volle 100% inzetten om de ingeslagen weg verder uit te bouwen.

Namens AADM

Dr. Peter Hoffman  
Voorzitter AADM 

Dr. Maaike Van Overloop
Voorzitter Domus Medica

Dr. Dominique Thoelen
Voorzitter Artsenbelang

Dr. Roel Van Giel
Dr. Pierre Sijbers
Dr. Dieter Vercammen
Dr. Bart Bossuyt
Dr. Guido Penninckx
Vertegenwoordigers AADM

Laatst aangepast op
Waardeer dit blogbericht:
1

Reacties

 • Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft

Laat uw reactie achter

Gast woensdag, 21 maart 2018