Ambities – Haio’s en Aso’s

/Ambities – Haio’s en Aso’s
Ambities – Haio’s en Aso’s 2023-05-31T15:03:46+02:00

Goesting in de toekomst

We versterken de positie van de haio/aso

Kernvoorstellen AADM:

  • Een volwaardige sociale bescherming, zoals werkloosheidsuitkering en een volledige pensioenopbouw.
  • Een aanpassing van de wet inzake de arbeidsduur.
  • De oprichting van een SUi vzw voor de aso’s.
  • Extra stimulans voor stagemeesters die kwaliteitsvolle stageplekken verzorgen.
  • Een plaats voor haio’s en aso’s in de RIZIV-overlegorganen.

Meer info? Klik hier.