Waarom stemmen?

/Waarom stemmen?
Waarom stemmen? 2023-06-08T09:49:36+02:00

Hoe meer artsen een stem uitbrengen, hoe krachtiger de stem van de artsen in het beleid klinkt! De beslissingen die in de RIZIV-organen genomen worden, hebben een direct effect op uw werking, bijvoorbeeld:

  • de herijking van de nomenclatuur
  • de invulling van het wachtssysteem
  • de organisatie van de ziekenhuizen

Naast bovenstaande redenen vertellen enkele huisartsen uit Vlaanderen u graag waarom zij stemmen op AADM.

Areski Boumendil – huisarts in Waregem

“Je kunt de waarde van Domus Medica niet genoeg benadrukken. Iedere huisarts wordt er beter van, in alle betekenissen van het woord. Het mooie daarenboven is dat dit door huisartsen zelf wordt gerealiseerd, dankzij de onschatbare inzet van alle medewerkers.”

Linde Tilley – huisarts in Gent – voorzitter huisartsenkring HVG

“De huisartsenkringen zijn essentieel om regionale zorgafspraken te maken en vlotte transmurale zorg te realiseren. De kringen hebben de ambitie en de goesting hier verder visie in te ontwikkelen en uit te dragen op een manier dat het zowel de patiëntenzorg als de zorgverlener ten goede komt.

Ik stem voor AADM, omdat zij actief inzetten op het ondersteunen van de huisartsenkringen.”

Wim Schippers – Huisarts in Turnhout – voorzitter huisartsenkring regio Turnhout

“Domus Medica vzw combineert een evidence-based ondersteuning van huisartsen met een gezonde visie op de toekomst. Een toekomst met meer proactieve zorg en meer samenwerking in en rond onze praktijk:

  • waarin onze sleutelrol als huisarts nog beter in de verf komt te staan en onnodige contacten of verrichtingen tot het verleden behoren;
  • waarin we er door goede praktijkondersteuning nog beter in slagen om onze patiënt centraal te plaatsen, zonder dat de druk op ons als huisarts verder toeneemt;
  • en waarin zelfs in crisistijd passie en expertise steeds een winning team

Om onze stem als huisarts luider te doen klinken moeten we ons verenigen. En als we ons verenigen kunnen we dat maar beter doen achter een project dat van bij de start de belangen van de huisarts steeds voorop heeft geplaatst en een duidelijke visie onderschrijft. En dan is de keuze voor de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica snel gemaakt.”

Inge Dierickx – huisarts in Brugge – voorzitter huisartsenkring HABO

“In 2020 werd ik voorzitter van de huisartsenkring vanuit een gedrevenheid om te zorgen voor ‘sterke huisartsenpraktijken’. Als kring willen we elke huisarts ondersteunen, in welke praktijkvorm dan ook, met één belangrijke leidraad: kwaliteit, zowel voor de patiënt als voor de arts. Ook in mijn eigen praktijk merk ik dat het bieden van kwaliteit voldoening geeft. Dit zorgt ervoor dat je weet waarmee je bezig bent en dit geeft goesting om me verder in te zetten, zowel voor de huisartsenkring als in de eigen huisartsenpraktijk. Deze leidraad vind ik ook terug bij Domus Medica. Daarom roep ik iedereen op om te stemmen voor AADM, zodat we als huisartsen onze belangrijke rol in de gezondheidszorg kunnen blijven vervullen. “

Harrie De Witte – gepensioneerd huisarts in Genk – stafmedewerker ACHG Leuven

Voor al wie denkt dat huisartsgeneeskunde een essentiële schakel is in de gezondheidszorg, is Domus Medica een goed instrument om dat waar te maken.  Proactief denken, onderzoek en discussie over hoe we een betere huisartsgeneeskunde kunnen waarmaken.  Zowel voor jong als oud. Verbindend en niet verdelend. De verkiezingen voor de vertegenwoordiging van de huisartsen zijn dus een opportuniteit om die stroming te vertegenwoordigen.” 

Peter Hoffman – huisarts in Snellegem – oud-voorzitter Domus Medica

“Wat betreft “syndicalisme” kies ik als nuchtere West-Vlaming voor een aanpak die vooral uitgaat van eigen kracht, maar ook proactief, toekomstgericht en planmatig naar doelen kan toewerken.

Belangenbehartiging moet voor mij steeds constructief zijn en beseffen dat er, waar het kan, moet samengewerkt worden. Er mag ook niet vergeten worden dat het uiteindelijk moet leiden tot de best mogelijke zorg voor de patiënt, want uiteindelijk wordt iedereen daar beter van.

Een heel breed overlegde en grondig uitgewerkte visie helpt bij het bepalen van de meest realistische weg met potentieel voor alle (zowel jongere als oudere) artsen. Goede geneeskunde gaat heel breed en over veel meer dan alleen de centen.

Een goede arts voelt zich goed op elk gebied, voelt zich concreet en breed ondersteund en werkt in een harmonie met collegae en patiënten, op een manier die hem of haar het beste ligt.

Daarom twijfel ik niet en kies ik omwille van alle voorgaande punten voor AADM. Voor mij heeft AADM het grootste potentieel, ook voor solo-werkende artsen als mezelf.”

Gijs Van Pottelbergh – huisarts in Leuven – coördinator van zorgzaam Leuven, bestuurder KHOBRA vzw 

Kennis gebruiken om het beleid input te geven en te sturen; goed syndicalisme houdt rekening met de wetenschap én omgekeerd. Daarom stem ik op AADM.

Alexander Seurinck – huisarts in Kortrijk – bestuurslid Domus Medica

“Om de zorg van de 21e eeuw kwalitatief en toegankelijk te houden moeten nu keuzes worden gemaakt. We zullen dit nooit bereiken door het been stijf te houden en vast te klampen aan recepten uit de 20e eeuw. In de voorstellen van AADM vind ik een luisterend oor voor de problemen die we vanuit het werkveld aankaarten. Ze zijn proactief, weloverwogen en getuigen van (maatschappelijke) verantwoordelijkheidszin. AADM is het syndicaat dat het nauwst aansluit bij mijn eigen overtuigingen.”

Sophie Petit – huisarts in Linkebeek

“Ik stem voor AADM, omdat ik vind dat zij progressief en vernieuwend durven denken en hier concrete, effectieve voorstellen over uitwerken (zoals het project Kafka). Ik vind het heel belangrijk dat we ons gezondheidssysteem in vraag stellen en aanpassen waar het knelt. Enkel op deze manier gaan we onze job met evenveel passie en energie op de lange termijn kunnen blijven uitoefenen. Ik vind hierbij dat AADM het best mijn mening en behoeften vertegenwoordigt en apprecieer heel hard de verbindende, genuanceerde manier waarop zij dit doen.”

Herwig Van Pottelbergh – huisarts in Buizingen 

“De huisarts 2023 heeft de laatste jaren een grondige metamorfose ondergaan en dit proces is nog helemaal niet voltooid. Grote uitdagingen liggen nog voor ons.

Hoe kunnen we de essentie van het huisarts-zijn bewaren? Hoe kunnen we de overgang maken van een huisarts als een eendimensionale identiteit naar een levenswaardige  job.

Om dit te realiseren hebben we een krachtige en performante vereniging nodig die alle aspecten van ons huisartsenjob bestrijkt. AADM is de enige vereniging die dit kan én doet.

Niet aan de zijlijn blijven staan, maar de ambitie om onze toekomst mee te bepalen.

Stemmen is de eerste stap. “

Kaat Ieven – Huisarts in Genk – voorzitter eerstelijnszone Kemp en Duin

“Als huisarts moet je beschikken over een heel palet van uiteenlopende competenties om je patiënten dag in dag uit de meest kwaliteitsvolle zorg te verlenen. Domus Medica stelt scherp welke randvoorwaarden nodig zijn om een sterke eerstelijnsgeneeskunde uit te bouwen. Op die manier bouwen zij op een constructieve wijze mee aan een toekomst waarin de huisarts het hoofd kan blijven bieden aan de fluctuerende noden van de maatschappij.”