Wie zijn wij?

/Wie zijn wij?
Wie zijn wij? 2023-05-26T16:33:53+02:00

AADM is een alliantie tussen twee partijen, Domus Medica en Artsenbelang, met een gemeenschappelijke visie op de gezondheidszorg. Het is een representatieve artsenorganisatie die via haar aanwezigheid in diverse beleidsorganen op een positieve manier invulling wil geven aan de beroepsverdediging van Belgische artsen, zowel huisartsen als specialisten. Op die manier willen we hen een stem wil geven aan de federale tafels.

AADM wil een realistisch, gedragen en toekomstgericht plan voor de (re)organisatie van de gezondheidszorg helpen ontwikkelen en realiseren. Dit via een cultuur van overleg en in samenspraak met alle stakeholders. Daarbij zijn er vier zaken prioritair:

 1. Hoe kan AADM artsenvertegenwoordiging professionaliseren en alle artsenverenigingen (wetenschappelijke- en beroepsorganisaties) betrekken bij het overleg?
 2. Hoe kan AADM de bezorgdheden van het terrein voldoende capteren en meenemen naar het beleid?
 3. Hoe kan AADM ervoor zorgen dat haar visie op de huisartsgeneeskunde, de specialistische geneeskunde en de gezondheidszorg in zijn totaliteit een stem krijgt in de federale overlegorganen?
 4. Hoe kan AADM artsen op de best mogelijke manier en langdurig vertegenwoordigen in een complex gezondheidszorglandschap?

Op deze pagina kan u terugvinden:

 • Korte historiek
 • Wie zijn onze mandatarissen?
 • Waarvoor staan wij?

Korte historiek

In 2010 stelde Domus Medica vast dat de huisartsen niet goed vertegenwoordigd werden in de organen van het RIZIV. Vertegenwoordiging in de RIZIV-organen is evenwel enkel mogelijk via een artsensyndicaat. Vanuit deze noodzaak werd de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica opgericht. AADM is zo gegroeid uit Domus Medica, de vereniging van huisartsen en kringen in Vlaanderen en Brussel, en Artsenbelang dat zich richt tot alle artsen in heel België. Op 16 april 2014 heeft het RIZIV AADM officieel erkend als representatieve beroepsorganisatie, onder artsen gekend als artsensyndicaat, waardoor AADM op alle beleidsniveaus een gesprekspartner werd.

Om de vier jaar zijn er medische verkiezingen. In 2014 nam AADM voor de eerste keer deel. Vanuit het niets behaalde AADM meteen drie zetels in de Nationale Commissie Artsen – Ziekenfondsen (NCAZ: beter bekend als de medicomut), het belangrijkste beslisorgaan van het RIZIV waar overleg plaatsvindt tussen artsen en ziekenfondsen. Een duidelijk signaal vanuit de huisartsenpopulatie dat er nood was aan verandering.

In 2018 vonden er opnieuw medische verkiezingen plaats. AADM kreeg daarbij de steun van 1853 huisartsen en 184 specialisten. Dit vertaalde zich in twee zetels bij de huisartsen in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (of medicomut).

Voor de medische verkiezingen in 2023 veranderden de spelregels voor deelname. Omwille van deze nieuwe voorwaarden kon AADM aanvankelijk niet deelnemen. AADM vond het evenwel belangrijk om deel te nemen aan de medische verkiezingen en heeft daarom sinds 2018 niet stilgezeten om verschillende pistes te onderzoeken. Finaal heeft AADM beslist om een doorstart te maken. De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica wil met veel goesting verder werken en deelnemen aan deze medische verkiezingen.

Link naar persbericht deelname

Wie zijn onze mandatarissen?

De deelname aan de medische verkiezingen in 2018 vertaalde zich in twee zetels voor de huisartsen in de NCAZ (of medicomut), 1 zetel in het Verzekeringscomité en 1 in de Algemene Raad.

Via deze link vindt u meer informatie over onze mandatarissen.

Waarvoor staan wij?

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica verdedigt de belangen van alle artsen op beleidsniveau. AADM heeft een duidelijke visie op gezondheid. We zijn een syndicaat dat ook durft vooruit te kijken. Dit via een cultuur van overleg, in medebeheer en in samenspraak met alle andere stakeholders.

Artsenbelang vzw en Domus Medica vzw werken aan de hand van een gemeenschappelijke visie op de gezondheidszorg. Deze gemeenschappelijke visie stoelt op zes pijlers1:

 1. Solidaire en duurzame financiering
 2. Beleid op basis van evidentie
 3. Mensgerichte zorg
 4. Integratie van zorg en ondersteuning: naar een efficiënt georganiseerd samenwerkingsmodel
 5. Preventie en gezondheidspromotie
 6. Gezondheidsfocus in alle beleidsdomeinen

1 Nota CGV 2020/234: toekomstvisie geneeskundige verzorging