AADM trapt met veel goesting campagne af voor de medische verkiezingen

Het is officieel: de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) zal in juni deelnemen aan de medische verkiezingen! Een goede zaak, want zo hebben huisartsen en specialisten opnieuw de kans om hun stem via AADM te laten horen in de federale overlegorganen. AADM heeft daarbij een duidelijk doel voor ogen: een oplossing bieden voor de bezorgdheden binnen het artsenlandschap, zodat artsen hun job mét goesting kunnen uitoefenen. In aanloop naar de verkiezingen zal AADM de komende weken haar visie en kernboodschappen bekendmaken.

Wat ging hieraan vooraf?

Reeds lange tijd voelen de huisartsen de noodzaak om op een betere manier vertegenwoordigd te worden in de verschillende overlegorganen. Als antwoord hierop werd in 2014 de Alliantie Artsenbelang-Domus Medica (AADM) opgericht: een artsensyndicaat dat vanuit het niets drie zetels behaalde bij de artsenverkiezingen in 2014. Een duidelijk signaal vanuit de huisartsenpopulatie dat er nood is aan verandering.

Op vraag van de andere artsensyndicaten paste de overheid de wettelijke regels voor deelname aan, waardoor AADM na de medische verkiezingen van 2018 niet meer zou kunnen deelnemen aan de medische verkiezingen van 2023. AADM vindt het evenwel belangrijk om deel te nemen en heeft daarom sinds 2018 niet stilgezeten om verschillende pistes te onderzoeken. Finaal heeft AADM beslist om een doorstart te maken. De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica wil met veel goesting verderwerken en deelnemen aan deze medische verkiezingen.

Maak kennis met een vernieuwde artsenbeweging

In een korte tijdspanne heeft AADM een project opgezet dat de steun krijgt van enthousiaste huisartsen en specialisten uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Een toekomstgerichte, positieve, oplossingsgerichte en dynamische artsenbeweging die gebruik wil maken van de kracht en participatie van elke artsenvereniging. Het samenbrengen van beroeps- en wetenschappelijke verenigingen zal AADM bijkomend versterken.

Dr. Roel Van Giel (mandataris AADM): “Administratieve overlast, hoge werkdruk, meer chronische zorg, … . Dat er nood is aan veranderingen binnen de gezondheidszorg, daar kunnen we niet omheen. Nochtans is het artsenberoep ook een heel mooi beroep en dat mogen we niet uit het oog verliezen! Vanuit AADM willen we samen die positieve transitie inzetten, zodat huisartsen en specialisten zich terug kunnen concentreren op hun kerntaken, goed omringd, wat hen toelaat een gunstige work-lifebalans erop na te houden. Artsen moeten plezier kunnen beleven in hun job. Daarom willen we met AADM de juiste randvoorwaarden hiertoe realiseren. Wij geloven in het verbinden van artsen, het samenbrengen van organisaties, het uitwerken van een gemeenschappelijke visie en de professionalisering van de artsenvertegenwoordiging.”

Dit project is niet af, integendeel het is net begonnen. AADM heeft de eerste stenen gelegd en zal dit in de volgende jaren uitbouwen, zoals dat ook bij Domus Medica gebeurd is. Voor de artsen in België is de keuze nu heel duidelijk. Kiezen voor een klassiek syndicalisme of meebouwen aan een nieuwe artsenbeweging die verantwoordelijkheid wil opnemen. Zo kunnen we samen met het beleid en andere artsenorganisaties een duidelijke visie uitwerken voor de toekomstige gezondheidszorg en dit ook realiseren.

AADM zal de artsen in de volgende weken haar visie op de gezondheidszorg, haar kernboodschappen voor de huisartsgeneeskunde en de specialistische geneeskunde presenteren. Waarin verschilt de visie van AADM op het gezondheidssysteem tegenover de klassieke artsensyndicaten? Hoe zorgen we ervoor dat we mee in de cockpit zitten voor onze eigen beroepsuitoefening? Hoe ziet AADM multi- en interdisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn en tussen de andere lijnen? Daarover zal AADM de komende weken communiceren. De uitdaging is groot en ze staan aan het begin van een nieuw project, maar AADM wil alle artsen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië de kans geven om dit project mee vorm te geven.

Dr. Roel Van Giel (AADM)
Dr. Jeroen van den Brandt (Domus Medica)
Dr. Dieter Vercammen (Artsenbelang)

2023-04-19T11:58:43+02:00 19/04/2023|