Financiële druk bij de wachtposten slechts gedeeltelijk opgelost

De afgelopen weken ontving de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) diverse zorgwekkende signalen over de financiële druk van de huisartsenwachtposten vanuit het werkveld. Maandagavond zijn deze problemen besproken in de Nationale Commissie Artsen – Ziekenfondsen (NCAZ). Het Riziv stelde een aantal concrete werkpistes voor om de eerste financiële druk weg te nemen. Daarnaast zocht de NCAZ naar een oplossing voor het broodnodige ontdubbeld onthaal in de meeste wachtposten. De beslissing om de eerste financiële druk te verlichten zijn een stap in de goede richting, maar nog steeds onvoldoende voor AADM. De voorgestelde oplossing voor het ontdubbeld onthaal zal behulpzaam zijn voor een aantal wachtposten, maar weerspiegelt niet de volledige realiteit op het werkveld. Om deze reden zal AADM op de NCAZ van 13/02 een voorstel voor het ontdubbeld onthaal neerleggen.

De afgelopen weken waren er diverse zorgwekkende signalen over de financiële druk van de huisartsenwachtposten vanuit het werkveld. Het expertisedomein Out-of-hours-care van Domus Medica lijstte daarom samen met Wachtposten Vlaanderen de meest acute problematieken op en stelde daarbij ook concrete oplossingen voor:

 • Omwille van de inflatie hebben de meeste wachtposten een financiële put voor 2022. Een inhaalbeweging is noodzakelijk.
 • In afwachting van het nieuwe financiële kader zijn er in 2023 ook een aantal maatregelen nodig:
  • Volledige indexering voor de wachtposten zodat de reële kosten in 2023 vergoed worden.
  • Gezien de stijgende contacten is het noodzakelijk om in een ontdubbeld onthaal te voorzien.
  • Volledige indexering voor de weekwachtprojecten zodat de reële kosten in 2023 vergoed worden.

AADM ondersteunde als enige van de artsensyndicaten deze brief en agendeerde deze op de NCAZ van 30/01. Op deze NCAZ stelde het Riziv een aantal werkpistes voor om de financiële druk weg te nemen:

 • Voor 2022 zullen de dossiers herbekeken worden. Een kostencalculatie zal gemaakt worden waardoor er een oplossing is voor de salarissen, huur en nutsvoorzieningen.
 • Voor 2023 zullen alle wachtposten extra budget krijgen voor salarissen, huur en nutsvoorzieningen van 2% . Het Riziv zal tegen volgende NCAZ een kostencalculatie maken voor nog eens extra 2% budget.
 • Voor het ontdubbeld onthaal voorzag het Riziv een oplossing op basis van het aantal patiëntencontacten.

AADM is in eerste instantie tevreden dat het Riziv de signalen vanuit het werkveld serieus nam. Toch is AADM teleurgesteld in het uiteindelijke resultaat. Enkel de rubrieken salarissen, huur en nutsvoorzieningen worden verhoogd. De andere kosten zijn ook gestegen (bv. boekhouding), maar deze worden niet meegenomen in de voorgestelde werkpistes van het Riziv. Met betrekking tot het ontdubbeld onthaal zullen maar een beperkt aantal wachtposten geholpen zijn. Een goed onthaal is van belang zodat patiënten goed en vlot geholpen worden. Door gesprekken met het werkveld konden we vaststellen dat er een structurele fout zit in de toekenning van een onthaalmedewerker. Iedere wachtpost krijgt immers één voltijdse onthaalmedewerker, ongeacht de grootte van een wachtpost.

Dr. Roel Van Giel, mandataris AADM: “We zijn eerder teleurgesteld in het uiteindelijke resultaat. Op de NCAZ brachten we alle elementen in, helaas werd dit niet gesteund door de andere syndicaten. Op de volgende NCAZ zullen we een concreet voorstel neerleggen voor het ontdubbeld onthaal, hopelijk vinden we dan wel de steun bij de andere artsensyndicaten.”

2023-02-02T12:39:38+00:00 02/02/2023|