AADM eist oplossing voor het nieuwe vereenvoudigde model geneesmiddelenvoorschrift

Vanaf 1 november treedt de regelgeving omtrent het nieuwe vereenvoudigde model geneesmiddelenvoorschrift in voege. De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica kreeg hierover reeds verschillende vragen van leden.

Uit informatie blijkt dat de software-vendors niet klaar zijn met de implementatie van het nieuwe model. Zij zullen zeker nog tot mei of juni 2020 nodig hebben om dit te implementeren.  Concreet kan er bij de elektronische verzending geen duur van geldigheid van het voorschrift worden verzonden en gelezen.  Dit betekent dat er automatisch een vervaldatum komt na 3 maanden.

Heel concreet zullen huisartsen en specialisten problemen hebben met:

  • Medicaties die in de toekomst gebruikt moeten worden.
  • Chronische medicaties die voor langere tijd voorgeschreven wordt zoals bijvoorbeeld antidiabetica en hypertensiva

Als oplossing stelde de overheid voor om meerdere voorschriften te maken en deze te laten afhalen binnen de drie maanden. Voor huisartsen staat dit ver van de realiteit. Daarnaast is er nog een beperking op de hoeveelheid medicatie die per maand kan afgehaald worden.

AADM dringt aan op een andere pragmatische oplossing voor alle artsen. AADM stelt daarom voor  dat de geldigheidsduur in de overgangsperiode standaard op één jaar wordt gezet. Dit is eveneens een pragmatische oplossing voor apothekers en de software-vendors. Het belang van goed werkende elektronische applicaties kan niet genoeg benadrukt worden om het vertrouwen van artsen in het eHealth systeem te behouden.

2019-10-22T10:14:54+02:00 22/10/2019|