De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) en het Kartel (ASGB, GBO, Modes) dringen aan op uitstel voor de functionele samenwerkingsverbanden huisartsenwachtposten

Op de medicomut van 22 maart stond er een discussie rond de functionele samenwerkingsverbanden op de agenda. De vergadering ging van start met een bespreking van de coördinatoren Wacht over de mogelijke samenwerkingsverbanden. Hierna vroegen de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) en het Kartel (ASGB, GBO, Modes) uitstel rond de implementatie van deze samenwerkingsverbanden. Uiteindelijk besliste de medicomut om het begeleidingsplatform Wacht terug bijeen te roepen om het gehele plaatje rond de samenwerkingsverbanden te bespreken.

De wet op kwaliteitsvolle praktijkvoering vraagt om functionele samenwerkingsverbanden op te richten tegen 1 juli 2021. Reeds sinds de bespreking van deze wetgeving en opmaak van de uitvoeringsbesluiten hebben AADM en het Kartel gepleit voor een realistische aanpak.

In een brief aan de medicomut wijzen zowel AADM als het Kartel erop dat het in 2021 niet mogelijk was om samenwerkingsverbanden te vormen. Omwille van de COVID-19-crisis hebben heel wat kringen en wachtpostcoördinatoren veel tijd en energie moeten besteden aan de organisatie van de triage- en testcentra en vaccinatiecentra.

Dr. Reinier Hueting, voorzitter het Kartel: “Zoals reeds een aantal keren tijdens overlegmomenten gesteld, zijn beide artsensyndicaten niet tegen de functionele samenwerkingsverbanden. We zijn voor een betere samenwerking. Echter, de vooropgestelde timing is niet realistisch. Voor zowel het Kartel als voor AADM zijn een aantal randvoorwaarden nog niet ingevuld.”

Voor beide syndicaten zijn een aantal belangrijke randvoorwaarden nog niet ingevuld. Ten eerste is 1733 een essentieel onderdeel in de nieuwe organisatie van de wachtposten. Het is noodzakelijk om 1733 uit te rollen over het ganse grondgebied. Ten tweede is het noodzakelijk om duidelijkheid te geven over de financiering van de nieuw op te richten samenwerkingsverbanden. De huidige financiering is op een aantal vlakken ontoereikend voor sommige wachtposten. De wachtposten vragen dan ook om eerst duidelijkheid te krijgen hoe het  financieel kader van de functionele samenwerkingsverbanden er zal uitzien. Dit lijkt ons essentieel om het vertrouwen te winnen om deze grote hervormingen aan te kunnen vatten.

Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “Het dossier rond de wachtposten en samenwerkingsverbanden sleept al een tijdje aan. Zowel AADM als Kartel pleiten om het volledige plaatje te bekijken en bijgevolg de invoering van de samenwerkingsverbanden met twee jaar uit te stellen, zodat er een groot draagvlak is bij de wachtposten en kringen. Op deze manier creëren we rust en minder wrevel bij de huisartsen en coördinatoren.”

Dankzij deze toelichting besliste de medicomut om het begeleidingsplatform Wacht terug bijeen te roepen. In het begeleidingsplatform zijn de verschillende administraties aanwezig, maar ook de beroepsorganisaties, ziekenfondsen en de beleidscel van de minister. AADM en Kartel zijn tevreden met deze beslissing.

2021-03-26T09:06:39+01:00 26/03/2021|