Definitieve goedkeuring voor de onderfinanciering van wachtposten in 2018 en 2019

Op 14 januari heeft het het Verzekeringscomité de bedragen voor de wachtposten in 2018 en 2019 definitief goedgekeurd. Het was de bedoeling ook de kostenraming van de nieuwe wachtposten in 2019 goed te keuren. De commissie Budgetcontrole stelde echter een grote meeruitgave vast en stak een stokje voor hetuiteindelijke fiat. De Alliantie Artsenbelang-Domus Medica vroeg via een brief aan het Riziv een regeling uit te werken waarmee de nieuwe wachtposten toch zouden kunnen starten.

Eind december 2018 bereikten de vertegenwoordigers van de Medicomut een principieel akkoord met het Riziv over de budgetten van de wachtposten in 2018 en 2019:

  • De kosten voor ICT, huur, onderhoud, coördinatie, administratie, onthaal en vervoer in 2018 worden gebaseerd op de reële uitgaven in 2017, verhoogd met 2%. In 2019 wordt dit budget nog eens verhoogd met 2%.
  • Financiering tot aan de standaard per rubriek voor wachtposten die nu minder krijgen dan de standaard maar wel meer uitgaven hebben.

De afspraak was dat het Riziv dit principiële akkoord zou omzetten naar concrete financiering per wachtpost, zodat het akkoord definitief kon goedgekeurd worden op het Verzekeringscomité in januari. Het Riziv heeft zich aan deze afspraak gehouden en het Verzekeringscomité keurde de financiering goed.

Daarnaast was het de bedoeling dat de kostenramingen met betrekking tot de nieuwe wachtposten in 2019 ook goedgekeurd zouden worden. De commissie Budgetcontrole hield dit dossier echter tegen. Dr. Dieter Vercammen, mandataris in het Verzekeringscomité: “Het Riziv heeft de kostenraming berekend en kwam uit op een meeruitgave van ongeveer 1,7 miljoen euro. Het Verzekeringscomité heeft daarom beslist dat het Riziv dit verder moet uitklaren en bespreken in de Medicomut van 4 februari.”

Op de afgelopen Medicomut werd dit dossier opnieuw besproken. Het Riziv heeft nieuwe berekeningen gepresenteerd aan de leden van de Medicomut. In de oude berekening, gepresenteerd aan het Verzekeringscomité, is de overheid ervan uitgegaan dat alle nieuwe wachtposten binnen zes maanden actief zouden zijn. In de nieuwe berekening is het Riziv realistischer in zijn verwachtingen met betrekking tot de opening van een nieuwe wachtpost. Niet alle wachtposten zullen binnen zes maand functioneren; sommige wachtposten hebben nog minstens 9 maanden of langer nodig voor ze kunnen starten.

Dr. Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica, reageerde op de Medicomut namens AADM: “Het is positief dat het Riziv met een oplossing komt. Uiteindelijk zullen alle geplande nieuwe initiatieven in 2019 kunnen starten, wat ook de bedoeling was.”

Wat de verdere hervorming van de wachtposten betreft, houdt AADM uiteraard verder de vinger aan de pols. AADM wacht op nieuwe voorstellen van het Riziv en zal die gewoontegetrouw constructief beoordelen en desgevallend oplossingen voorstellen.

2019-02-12T11:04:10+01:00 12/02/2019|