AADM neemt het voortouw in het dossier van de automatische verlenging van het gmd

Voor de Alliantie Artsenbelang-Domus Medica is het gmd altijd al een belangrijke kwestie geweest. In het conventie-akkoord 2018–2019 is er dankzij AADM immers afgesproken dat de automatische verlenging van het gmd verder onderzocht zal worden in de periode 2018-2019. Naar aanleiding van de besprekingen over de begroting 2019 vroeg het Riziv aan de vertegenwoordigers om hierover een werkgroep op te richten. Vervolgens heeft AADM het voortouw genomen en een werkgroep met de verschillende vertegenwoordigers opgestart.

Wat AADM betreft, is het conventie-akkoord altijd heel duidelijk geweest over het gmd: er moet onderzocht worden onder welke voorwaarden de verlenging van het gmd in de toekomst kan losgekoppeld worden van een verplicht jaarlijks contact met de huisarts.

Tijdens de begrotingsbesprekingen stelde het Riziv voor om een bedrag van 2,5 miljoen euro te reserveren voor de automatische verlenging van het gmd, conform het conventie-akkoord 2018-2019. Uit de besprekingen is gebleken dat dit technisch niet meer realiseerbaar was op korte termijn. Daardoor werd toen afgesproken om die 2,5 miljoen euro te besteden aan de uitbreiding van de groep voor het verhoogde gmd en ondertussen een plan uit te werken om de automatische verlenging te realiseren.

Dr. Siegfried Van Eygen, mandataris van AADM, zal in de werkgroep zetelen die AADM heeft opgestart: “Het gmd is voor AADM altijd al belangrijk geweest. Het gmd is het geknipte instrument voor de organisatie van kwaliteit en continuïteit van de zorg. Heel nemen wij het voortouw om tot werkbare, constructieve voorstellen te komen. ”

AADM zal dus ook in deze werkgroep met een opbouwend voorstel komen. Dat zal erin bestaan om het mechanisme van automatische verlenging samen met de hervorming van het egmd in 2021 te laten ingaan. Zo is de automatische verlenging voor de volledige groep van verzekerden realistisch en haalbaar. De administratieve verlenging zal dan ophouden te bestaat. Er blijven dus nog twee systemen over: het egmd en het jaarlijks aanrekenen van het gmd via een getuigschrift van verstrekte hulp. Deze verandering moet zowel juridisch als IT-matig in 2019 worden voorbereid zodat het systeem op 1 januari 2020 kan starten en de eerste automatische verlenging van het gmd kan uitbetaald worden op 1 januari 2021.

2019-02-12T11:26:28+01:00 12/02/2019|