AADM tevreden over de begroting 2019

Gisterenavond is op de Medicomut een consensus over de begroting van 2019 bereikt. Zo werd beslist een index van 3,33% op de intellectuele verstrekkingen toe te kennen. De vrijgekomen budgettaire ruimte bedraagt 6,188 miljoen euro, waarvan 2,537 miljoen euro wordt ingezet voor het GMD. De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) is tevreden.

AADM bereikte al in de onderhandelingen over het vorige conventieakkoord een gedifferentieerde indexatie van 1,45% op bepaalde intellectuele prestaties. Na een reeks vergaderingen in het najaar is voor 2019 beslist een index van 3,33% op de intellectuele verstrekkingen (consultaties, huisbezoeken, toezichthonoraria, GMD) toe te kennen. In de totaal toegekende indexmassa gaat er ongeveer 44% naar de huisartsen. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “Wij zijn heel tevreden dat er binnen de Medicomut geluisterd wordt naar ons pleidooi voor de toekenning van de index. Het verschil in inkomen tussen artsen die voornamelijk technische prestaties uitvoeren en artsen die hoofdzakelijk intellectuele prestaties leveren, is groot. Een index toekennen aan intellectuele prestaties is een middel is om die ongelijkheid een stukje recht te zetten.”

Wat wil dit concreet in cijfers zeggen? Een huisarts zal vanaf 01 januari 2019 volgende honoraria ontvangen:

Oud bedrag Nieuw bedrag
Consultatie 25,4 euro 26,3 euro
Huisbezoek 37,6 euro 38,9 euro
GMD 30 euro 31 euro
Verhoogd GMD 55 euro 56,6 euro

Op de medicomut is er beslist om naast een aantal nieuwe initiatieven voor specialisten ook budgettaire ruimte vrij te maken voor het GMD. Er wordt in 2019 een bedrag van 2,537 miljoen euro hiervoor voorzien. De bedoeling is om met dit bedrag de doelgroep van het verhoogd GMD-honorarium te gaan uitbreiden.

Uiteraard laat AADM het gegeven van de automatische verlenging niet los en willen wij dit ook gerealiseerd zien (zoals afgesproken in het medicomut akkoord.) AADM kiest ervoor om het mechanisme van automatische verlenging te laten ingaan samen met de hervorming van het eGMD in 2021. Op deze manier is de automatische verlenging voor de volledige groep verzekerden realistisch en haalbaar. Wij kiezen er tegelijk voor om op dat moment de administratieve verlenging af te schaffen. Er blijven dus nog twee systemen over: Het eGMD en het jaarlijks aanrekenen van het GMD via een getuigschrift van verstrekte hulp. Deze verandering moet zowel in wetgeving als IT-matig in 2019 worden voorbereid zodat het systeem kan ingaan op 1 januari 2020 en de eerste automatische verlenging van het GMD kan uitbetaald worden op 1 januari 2021.

2018-12-04T16:30:13+01:00 04/12/2018|