Medische verkiezingen: is uw contactadres correct?

De medische verkiezingen 2018 zijn in aantocht. De verkiezingsprocedure is sinds twee weken opgestart. De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) vraagt aan iedere arts om te kijken of zijn/haar contactadres correct is.

Omwille van het belang van deze verkiezingen roept de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) iedere arts op om te stemmen. Tot en met 21 maart 2018 kon iedere arts nakijken of hij/zij op de kiezerslijst stond met vermelding van het kiescollege en de taalrol.

Een belangrijke volgende stap voor de arts is om na te kijken of het contactadres dat aan het RIZIV is doorgegeven correct is. Om te kunnen stemmen verstuurt het Riziv namelijk een brief naar het contactadres van de arts met een numerieke code. Deze numerieke code is noodzakelijk om aan de elektronische stemming te kunnen deelnemen. AADM vraagt aan iedere arts om zeker te kijken of zijn/haar contactadres correct staat op MyRziv en zo nodig aan te passen. Het contactadres kan nog zeker aangepast worden tot en met half april.

Daarnaast heeft AADM een korte enquête opgesteld om alle artsen te bevragen wat er bij hun leeft. De enquête vraagt maximum twee minuten tijd. Dokter Roel Van Giel – voorzitter Domus Medica: “Het belang van deze enquête is groot. Op deze manier geven we artsen inspraak in het programma en in de verkiezingen. Graag doe ik nogmaals een oproep om deze enquête zeker in te vullen. Ondertussen hebben heel wat artsen deze enquête ingevuld. Die willen we ook bedanken.”

Dr. Roel Van Giel – voorzitter Domus Medica
Dr. Dieter Vercammen – voorzitter Artsenbelang

2018-05-24T15:29:40+02:00 22/03/2018|