Vaccinatie voor griep en COVID kan via derdebetaler

Maandagavond 27 september besliste de medicomut op aangeven van de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) om de vaccinatie zowel griep als COVID af te rekenen via de derdebetaler. In 2020 – 2021 ging het alleen over de griepvaccinatie, nu kan ook de COVID-vaccinatie via derdebetaler.

In principe is de regeling derdebetaler alleen van toepassing in situaties waarin de wet oplegt of toelaat om die toe te passen. Die situaties worden omschreven in de wet en de toediening van het griepvaccin is daar niet bij. Net zoals vorig jaar heeft de medicomut beslist om dit terug aan te passen voor de vaccinatie.

Om de vaccinaties in de huisartsenpraktijken goed georganiseerd te laten verlopen in deze COVID-tijden, kan de arts vanaf 1 oktober 2021 tot 3 april 2022 de griep- en COVIDvaccinatie afrekenen via de derdebetaler, ongeacht om welke patiënt het gaat (chronisch zieke of niet, verhoogde tegemoetkoming of niet, behorend tot de doelgroep van het vaccin of niet, …).

Praktisch

Als de huisarts toepassing maakt van de derdebetalersregeling op papier, verwijst hij op het getuigschrift voor verstrekte hulp naar de uitzonderingssituatie van het koninklijk besluit van xxxxx houdende uitzonderlijke bepalingen betreffende de toepassing van de derdebetalersregeling voor het voorschrijven of de toediening van griepvaccins en vaccins ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19. De volgende vermelding volstaat: “Griepvaccin” of “Covidvaccin

Factureert de huisarts de raadpleging of het bezoek in derde betaler via een elektronisch netwerk (eFact), vermeldt hij in zone 32 van recordtype 50 de waarde die overeenstemt met de uitzonderingssituatie voor de rechthebbende die zich bevindt in een occasionele individuele financiële noodsituatie. Het gebruik van deze uitzonderingssituatie zal, voor de periode lopende van 1 oktober 2021 tot en met 3 april 2022, in de instructies voor de facturatie op elektronische of magnetische drager worden uitgebreid naar de situatie waarbij een griepvaccin of een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 wordt voorgeschreven of toegediend. Het dossier van de patiënt moet melding maken van het voorschrijven of toedienen van het griepvaccin of het vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19.

2021-09-30T15:04:00+02:00 30/09/2021|