Voorschrijfgedrag huisartsen: AADM kiest voor kwaliteitsbeleid i.p.v. besparingsbeleid

Nadat vorige week VOKA Limburg het nodig vond om alle huisartsen te beschuldigen te veel ziekteverlof voor te schrijven, is het vandaag de beurt aan minister De Block. Huisartsen schrijven te veel antibiotica, te veel medische beeldvorming, te veel klinische biologie, te veel antidepressiva voor. De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) kan zich absoluut niet vinden in deze uitspraken.

Reeds jaren krijgen huisartsen om de drie jaar een profiel van hun voorschrijfgedrag toegestuurd. Deze data zijn op zich interessant. Ze zouden de basis kunnen vormen van een echt kwaliteitsbeleid. Jammer genoeg vindt de minister dit niet belangrijk, maar misbruikt ze deze info om de volgende besparingsronde door te voeren en de hele groep van huisartsen in een negatief daglicht te stellen.

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) kiest voor een echt kwaliteitsbeleid waarbij niet besparingsdrang maar het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor iedere patiënt centraal staat. Wij hebben een volledige hervorming van de accreditering voor artsen voorgesteld waarbij de artsen vanuit hun eigen data en leeragenda samen met hun collega’s de kwaliteit van de huisartsengeneeskunde naar een nog hoger niveau kunnen brengen.

Natuurlijk zijn er daarvoor een aantal noodzakelijke randvoorwaarden. Geef huisartsen de riemen in handen om te kunnen roeien en wij zullen nog betere huisartsgeneeskunde kunnen uitvoeren. Vandaag is het behelpen.

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) heeft hieromtrent dan ook volgende concrete voorstellen:
Hervorming van de nomenclatuur waarbij eindelijk kwaliteitscomponenten mee worden opgenomen in de financiering en waarbij de verloning van artsen wordt gelijkgetrokken.
Een degelijke financiering voor de terugbetaling van een bezoek aan de psycholoog. Het is makkelijk om te zeggen dat er te veel antidepressiva worden voorgeschreven als we als huisartsen niet de mogelijkheid hebben om de patiënt door te verwijzen naar een psycholoog. De 22,5 miljoen euro die hiervoor dit jaar wordt vrijgemaakt, is niet meer dan een druppel op een hete plaat.
Een verplichte GMD-houdende huisarts als toegang tot de gezondheidszorg. Zolang patiënten kunnen blijven shoppen tussen verschillende artsen, krijgen we nooit de mogelijkheid om het beleid bij te sturen.

2018-03-19T10:40:13+01:00 07/02/2018|