Een gemiste kans voor onze visie

Deze middag telden de vertegenwoordigers van de drie artsensyndicaten, waaronder dr. Roel Van Giel, samen met het RIZIV de stemmen. In totaal stemden 12.139 artsen waarvan 5.395 huisartsen en 6.754 specialisten. De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) kreeg daarbij de steun van 1.853 huisartsen en 184 specialisten. Dit vertaalt zich in twee zetels bij de huisartsen in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen.

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica had op een beter resultaat gehoopt maar is wel tevreden met het behoud van twee zetels bij de huisartsen.  We betreuren het verlies van één zetel alhoewel we wisten dat het moeilijk ging zijn om hetzelfde resultaat te evenaren. AADM is tevreden dat de meerderheid van de  huisartsen blijft kiezen voor een toekomstgerichte en positieve visie. Dr. Roel Van Giel – voorzitter Domus Medica: “Vier jaar terug was het de eerste keer dat artsen op AADM konden stemmen. Gedurende de campagne hebben we getracht ons verhaal positief en toekomstgericht te brengen.  Wij zullen de komende vier jaren verder werken om nog meer huisartsen te overtuigen van ons project.”

AADM behaalde geen zetel bij de specialisten. Dr. Dieter Vercammen – voorzitter Artsenbelang: “Wij hebben jammer genoeg nog niet genoeg specialisten kunnen overtuigen van ons verhaal.  De komende vier jaren zullen we ons nog sterker inzetten om specialisten te overtuigen van ons project.”

De moeizame start van de medische verkiezingen en de zeer beperkte participatiegraad is voor AADM een reden tot grote bezorgdheid. AADM engageert zich om dit hoog op de agenda van de overheid te plaatsen.

Namens,

Dr. Roel Van Giel – voorzitter Domus Medica

Dr. Dieter Vercammen – voorzitter Artsenbelang

2018-10-12T15:53:15+00:00 04/07/2018|