Open brief aan minister De Block

Geachte minister De Block,

 Vanuit Domus Medica geloven we sterk dat performante digitale tools het werk van de huisarts en de specialist kunnen ondersteunen in hun essentiële taak om de patiënt kwalitatieve geneeskundige zorg te verlenen. Dit idee hebben we ook altijd verdedigd via onze syndicale poot Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM).

 Essentieel in deze veronderstelling is een performant digitaal platform en daar wringt het schoentje nu bij het huidige e-healthplatform in België. De frustratie bij huisartsen is groot wanneer opnieuw (nu al drie dagen aan een stuk !) de e-healthdiensten niet functioneren. Door de verplichte afhankelijkheid van de arts om de e-healthdiensten te gebruiken zorgen de vele pannes van het e-healthplatform en MyCareNet enerzijds voor veel terechte frustraties bij de (huis)artsen en anderzijds brengen zij een optimale kwalitatieve zorg voor de patiënt in gevaar. Dat is onaanvaardbaar.

 Vanuit Domus Medica eisen we daarom:

  • Een stabiel en performant e-healthplatform waarop men kan bouwen. Het is onaanvaardbaar dat dergelijk platform drie dagen lang niet naar behoren functioneert. De voorbije maanden werden praktische oplossingen op tafel gelegd maar deze werden nog niet geïmplementeerd door groot gebrek aan coördinatie.
  • Geen verdere invoering van nieuwe e-healthdiensten tot er een stabiel en performant e-healthplatform aanwezig is. Deze nieuwe diensten moeten ook uitvoerig getest worden in de praktijk en niet alleen in een testomgeving, alvorens ze uitgerold worden.
  • Transparantie bij incidenten naar de gebruikers van de e-healthdiensten. De mogelijkheid om via een kanaal te zien met welke diensten een probleem is en een inschatting tegen wanneer deze terug operationeel zijn.
  • Een begrijpbare uitleg bij incidenten zodat gebruikers van de e-healthdiensten en MyCareNet inzicht krijgen over wat er aan de hand is met de tools die ze verplicht moeten gebruiken.
  • Bij de geïntegreerde praktijkpremie 2018 is de voorwaarde van werkende e-healthdiensten opgenomen, anders wordt het punt automatisch toegekend. Een verplichte evaluatie, ook voor 2016 en 2017 rond het aantal uren, ontbreekt van e-healthdiensten in die jaren.

 We zijn ervan overtuigd dat bovenstaande punten noodzakelijk zijn als een eerste stap om het vertrouwen in de e-healthdiensten en MyCareNet te herstellen. Vanuit Domus Medica hopen we op een toezegging op bovenstaande punten zodat de e-healthdiensten de artsen performant ondersteunen in hun geneeskundige zorg voor hun patiënten.

 

Met vriendelijke groeten

Dr. Roel Van Giel

Voorzitter Domus Medica

2018-09-21T13:45:05+02:00 13/08/2018|