AADM en Kartel vragen compensatie via praktijkpremie voor uitval E-healthdiensten

Half augustus publiceerde het Kartel ASGB/GBO/MoDeS en Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) een open brief (lees brief AADM/Kartel) aan minister De Block waarin een aantal eisen op tafel werden gelegd. Wij namen initiatief om samen met alle vertegenwoordigers van zorgverleners (o.a. apothekers, verpleegkundigen, tandartsen, …) deze eis nog eens kracht bij te zetten met een officieel schrijven aan minister De Block, dhr. Jo De Cock en dr. Jacques De Toeuf (voorzitter E-healthplatform) waarin het belang van de continuïteit en de financiële impact voor de zorgverleners nogmaals benadrukt werden.

Toch merken wij dat de problemen blijven bestaan. Wij vernemen dat dhr. Frank Robben (directeur E-healthplatfom) stappen aankondigt maar wij vrezen dat deze niet snel een antwoord gaan bieden. De stabiliteit is echter van cruciaal belang zowel voor de zorgverleners als voor de patiënten. Meer en meer komt de patiëntveiligheid in gedrang omdat we niet meer in staat zijn kwalitatieve zorg aan te bieden als gevolg van het niet functioneren van E-health.

In de onderhandelingen over de criteria van de E-healthpremie hebben wij geëist en verkregen dat het niet functioneren van diensten tot een automatische toekenning van punten leidt in de berekening van de premie. Gezien het veelvuldig uitvallen van E-health hebben Kartel en AADM daarom een nota voorbereid die wij op de NCAZ van 24 september 2018 zullen neerleggen waarbij we dit principe voor de premie van 2018 willen activeren.

Kartel en AADM hopen dat ons voorstel door alle partners ondersteund zal worden, om in de praktijkpremie 2018 de automatische toekenning van punten te activeren zodat de artsen snel en zonder tijdsinvestering een financiële compensatie krijgen voor het regelmatig uitvallen van de E-healthdiensten.

Daarnaast blijven wij hameren op de stabiliteit en de continuïteit van E-health die cruciaal is voor de artsen.

Namens,

Dr. Reinier Hueting – voorzitter Kartel ASGB/GBO/MoDeS

Dr. Roel Van Giel – voorzitter Domus Medica

Dr. Paul De Munck – voorzitter GBO

Dr. Dieter Vercammen – voorzitter Artsenbelang

2018-09-21T13:44:15+02:00 20/09/2018|