Overleg op het kabinet Muyters over de hinderpremie

De hinderpremie is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die geconfronteerd worden met ernstige hinder door werken voor de deur van de zaak. De hinderpremie voorziet financiële ademruimte tot 2.000 euro aan ondernemers om concrete acties (vb. brochures,…) op te zetten. Bepaalde categorieën ondernemers (vb. café-uitbaters, slagers,…) hebben recht op deze hinderpremie. AADM klaagde bij minister Muyters aan dat artsen en bij uitbreiding alle vrije beroepers hier geen recht op hebben.

Het kabinet reageerde negatief op onze vraag om de (huis)artsen toe te laten tot een hinderpremie. De minister redeneert dat patiënten toch loyaal zijn en dus moeite zullen doen om hun (huis)arts te bereiken.

Volgens dr. Roel Van Giel klopt dit niet: “In de praktijk stellen wij vast dat patiënten vaak afgeschrikt zijn om naar de (huis)arts te gaan. Dit kan niet de bedoeling zijn. Specifiek voor huisartsen merken we dat patiënten vaker een huisbezoek aanvragen. Dit heeft een impact op de kwaliteit van zorg en de tijdsefficiëntie en verloning van een huisarts. Het uitwerken van minder hinder maatregelen is dus van groot belang voor zowel de arts als de patiënt.”

AADM vindt het dan ook bijzonder jammer dat het kabinet negatief heeft gereageerd op deze vraag om (huis)artsen (en bij uitbreiding alle ondernemers) recht te geven op een premie bij hinder van openbare werken. AADM zal hiervoor blijven ijveren bij elke nieuwe minister van economie.  Voor ons zijn (huis)artsen volwaardige ondernemers en moeten alle ondernemers gelijkwaardig behandeld worden.

Hoewel een huisarts is uitgesloten van de hinderpremie op Vlaams niveau, kan de gemeente voor de huisarts iets betekenen bij openbare werken. AADM verwacht dat iedere gemeente voorafgaand aan openbare werken met de huisartsenkring overlegt om ‘minder-hinder-maatregelen’ uit te werken.

2018-12-04T16:01:01+01:00 21/09/2018|