AADM licht haar programma verder toe: organisatie van de zorg – aflevering 1

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) heeft haar programma gelanceerd op 28 maart 2018. Vier thema’s komen hierin aan bod: organisatie van de zorg, kwaliteit van zorg en leven, betaalbaarheid en toegankelijkheid en digitalisering. AADM wil aan de hand van vijf afleveringen deze thema’s verder toelichten. De eerste aflevering gaat over de organisatie van de zorg.

Als jong en dynamisch syndicaat is ons uitgangspunt altijd de wetenschappelijke evidentie. Enkele recente rapporten tonen nog maar eens de problemen in ons huidig gezondheidszorgbeleid aan. Een rapport van de OESO heeft aangegeven dat maar 2,1% van het totale gezondheidsbudget naar preventie gaat. Voor AADM moet dit veranderen.

AADM kiest voluit voor een andere organisatie van de gezondheidszorg, waarin iedere arts zijn/haar rol kan spelen. De eerste lijn is de basis van deze gezondheidszorg, in samenwerking met de tweede en derde lijn. Niet in een confrontatiemodel, maar complementair vertrekkend vanuit een subsidiariteitsprincipe.

De eerste drie voorstellen die AADM verder toelicht, gaan over de plaats van de arts in het zorglandschap:

  • Iedere patiënt moet de juiste zorg op de juiste plaats krijgen. De eerste toegangspoort voor zorg blijft bij de huisarts.
  • Elke arts moet deelnemen aan de regionale wachtdienst binnen de structuur van een ziekenhuis of een georganiseerde wachtdienst voor huisartsen.
  • Het is cruciaal dat de huisartsenkringen groot genoeg zijn en verder professionaliseren.

Namens,

Dr. Roel Van Giel – voorzitter Domus Medica

Dr. Dieter Vercammen – voorzitter Artsenbelang

Klik hier voor meer informatie over het programma
2018-05-24T15:29:07+00:00 03/05/2018|