AADM licht haar programma verder toe: organisatie van de zorg – aflevering 2

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) startte vorige week met  de toelichting van haar programma. In deze tweede aflevering gaat AADM verder in op de organisatie van de zorg, met nadruk op de overkoepelende netwerken

AADM heeft een duidelijke visie op de organisatie van de gezondheidszorg.

Er is een absolute noodzaak aan een langetermijnvisie, gedragen door alle gezondheidsactoren, op het vlak van gezondheidszorg en gezondheidsbeleid. Het vastleggen van deze visie is een voorwaarde om te komen tot een toekomstsolide, kwalitatief hoogstaande, toegankelijke en performante gezondheidszorgorganisatie.

Deze week belicht AADM nog drie voorstellen van de organisatie van de zorg:

  • Ziekenhuisnetwerken moeten toelaten dat specialisten zich professioneel verder kunnen ontplooien en zorgen voor voldoende faciliteiten die de werkomstandigheden verbeteren (bv. crèches, ondersteunende huishouddiensten,…).
    Alle artsen die een belangrijke rol opnemen als vertegenwoordiger binnen een medische raad of een eerstelijnszone, moeten de ruimte en middelen krijgen om deze rol professioneel op te nemen.
  • De wetenschappelijke beroepsverenigingen bepalen voor elke discipline een basistakenpakket binnen een praktijk/dienst en een netwerk.
  • Er is nood aan transparantie en afstemming tussen de federale overheid en de gemeenschappen over de budgetten en bevoegdheden om tot een coherent gezondheidsbeleid te komen.

U vindt de verdere toelichting terug op de pagina van het thema organisatie van de zorg.

Namens,

Dr. Roel Van Giel – voorzitter Domus Medica

Dr. Dieter Vercammen – voorzitter Artsenbelang

Klik hier voor meer informatie over het programma
2018-05-24T15:28:43+02:00 09/05/2018|