AADM licht het thema kwaliteit van leven toe

Wist u dat 42% van alle artsen ooit symptomen van burn-out heeft gehad? Artsen ervaren dagelijks de spanning tussen enerzijds ruimte voor het gezin en anderzijds ruimte voor hun patiënten om een goede, kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden. Voor de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) moet dit veranderen. Zij stelt daarom vijf concrete maatregelen voor.

Artsen bieden hun patiënten kwaliteitsvolle gezondheidszorg en begeleiding aan die persoonsgericht, toegankelijk en continu is. Om dit werk goed te kunnen doen is ook voor artsen kwaliteit van leven van cruciaal belang. Investeringen in ondersteunende faciliteiten, durven veranderen van de praktijkorganisatie en een hertekende vertegenwoordigings- en vergadercultuur die een evenwichtige work-lifebalans mogelijk maken, zijn nodig.

AADM licht vijf concrete maatregelen uit haar programma toe om een evenwichtige work-lifebalans mogelijk te maken:

  • Een volwaardig sociaal statuut voor elke HAIO of ASO, waar oog is voor pensioenopbouw en andere sociale beschermingsmaatregelen.
  • Een niet-vlakke carrière als arts moet ook mogelijk zijn. Maatregelen, in samenspraak met de beroepsgroep, moeten hierin genomen worden.
  • Er moet voldoende ondersteuning voorzien worden voor de arts zodat hij/zij de taken kwalitatief kan uitvoeren. Binnen de subsidiariteit van zorg wordt financiering voorzien voor een verpleegkundige in de huisartsenpraktijk.
  • Een veilige omgeving waarin elke arts/zorgverlener zijn/haar job moet kunnen uitoefenen. Elke eerstelijnszone of ziekenhuisnetwerk heeft één aanspreekpunt bij de politie om veiligheid te kunnen bespreken.
  • Zelfzorg van de arts staat centraal om kwalitatieve zorg te garanderen voor de patiënt. Hiervoor is het belangrijk om binnen elke beleidsbeslissing oog te hebben voor de kern van de taak, onder andere door een continu proces van administratieve vereenvoudiging.

Namens,

Dr. Roel Van Giel – voorzitter Domus Medica

Dr. Dieter Vercammen – voorzitter Artsenbelang

Klik hier voor meer informatie over het programma
2018-05-24T15:46:15+00:00 17/05/2018|