AADM licht het laatste thema van haar programma toe: digitalisering

In de laatste aflevering licht de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica het thema digitalisering toe. We moeten durven verder in te zetten op digitalisering. Het is de enige manier om de massa aan medische data om te zetten in gezondheidswinst voor de patiënt. Voor AADM zijn er wel een aantal belangrijke randvoorwaarden waarop sterk moet ingezet worden.

Digitalisering is de enige manier om de exponentiële groei van medische informatie op een zinvolle manier te kunnen vertalen naar gezondheidswinst voor onze patiënten. De stappen op vlak van digitalisering moeten administratieve vereenvoudiging met zich meebrengen en niet alleen het bestaan van administratieve papieren vervangen. Een stap in het digitaliseringsproces is pas gerealiseerd als er winst is zowel voor de arts als de patiënt.

AADM heeft zes kernvoorstellen:

  • Only once principe: de systemen moeten met elkaar communiceren zodat ingebrachte data automatisch gedeeld worden met andere systemen.
  • Alle patiënten die geen EMD afsluiten bij een referentiehuisartsenpraktijk, betalen een verhoogd remgeld.
  • Een overkoepelend platform wordt uitgewerkt voor alle EMD-pakketten. Dit platform bepaalt hoe chronische ziektebeelden opgevolgd worden en welke gegevens hiervoor geregistreerd en onderling uitgewisseld moeten worden tussen huisartsen, specialisten en paramedici. Dit platform bestaat uit de wetenschappelijke beroepsverenigingen en de softwarevendors.
  • Alle digitale systemen vertrekken van patient health records.
  • Een e-health werkgroep moet elke stap in het digitaliseringsproces evalueren en daarna de prioriteiten opstellen voor de volgende stappen. De evaluaties en de prioriteitenlijst moeten breed gecommuniceerd worden.
  • Doorgedreven opleiding en ondersteuning voor artsen zijn nodig bij ICT-toepassingen.

In bijlage bij dit persbericht vindt u deze zes uitgewerkte voorstellen terug, samen met handige infographics. Daarnaast kan u via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=byijE3yHy50 een filmpje van dr. Herwig Van Pottelbergh terugvinden. Hij licht toe waarom AADM de kaart trekt van digitalisering.

Namens,

Dr. Roel Van Giel – voorzitter Domus Medica

Dr. Dieter Vercammen – voorzitter Artsenbelang

Klik hier voor meer informatie over onze voorstellen
2018-05-30T11:42:36+02:00 30/05/2018|