Aftrap voor medische verkiezingen is gegeven

Vandaag starten de artsenverkiezingen. Artsen kunnen hun vertegenwoordigers kiezen voor de verschillende RIZIV-organen en dit tot en met 26 juni. De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) is één van de drie representatieve artsensyndicaten.

Van 7 juni tot en met 26 juni kiezen artsen hun vertegenwoordigers voor de verschillende RIZIV-organen. Een bekend Riziv-orgaan is de medicomut – officieel de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen – waar akkoorden tussen artsen en ziekenfondsen worden afgesloten. Hier wordt onder andere beslist over de honoraria, indexaanpassingen, de automatische verlenging van het Globaal Medisch dossier (GMD), de permanentietoeslag tijdens de avond en het weekend, de organisatie van de wachtdiensten,…

Door een stem uit te brengen, laten artsen hun stem horen. Hierdoor nemen zij deel aan een democratisch debat en versterken ze de invloed van artsen in het beleid. Door een stem uit te brengen, bepalen artsen mee het gezondheidszorgbeleid van de komende jaren.

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) heeft 4 belangrijke thema’s naar voor geschoven in deze campagne :

  • De organisatie van de zorg
  • Kwaliteit van zorg en leven
  • Betaalbare toegankelijkheid
  • Digitalisering

AADM wil een realistisch, gedragen en toekomstgericht plan voor de (re)organisatie van de gezondheidszorg helpen ontwikkelen en realiseren, via een cultuur van overleg en in samenspraak met alle stakeholders. AADM kiest voor een visie op gezondheid, voor een syndicaat dat durft vooruit te kijken en durft te veranderen.

Namens,

Dr. Roel Van Giel – voorzitter Domus Medica

Dr. Dieter Vercammen – voorzitter Artsenbelang

2018-06-07T14:44:01+02:00 07/06/2018|