Nu begint het echte werk! AADM, Domus Medica en Jong Domus tevreden met de new deal.

Op 17 juni ging een overleg door met minister Vandenbroucke om de uitdagingen van de eerste lijn te bespreken. De minister stelde vijf pijlers voor om de eerste lijn verder te versterken. AADM, Domus Medica en Jong Domus zijn enthousiast om aan het echte werk te beginnen. De minister heeft aan de reflectiewerkgroep onder leiding van dr. Ann van Den Bruel gevraagd om invulling te geven aan deze vijf pijlers.  

AADM, Domus Medica en Jong Domus ontvingen de laatste maanden, versterkt door de COVID-19-pandemie, diverse signalen vanuit het werkveld met de vraag om duidelijke acties te ondernemen voor een meer performante, sterke eerstelijnszorg. Dr. Sophie Van Steenbergen, voorzitter Jong Domus: “Wij zijn tevreden dat de minister en zijn kabinet de tijd namen om naar de eerste lijn en de jonge huisartsen te luisteren en werk te maken van de verschillende prioriteiten die AADM, Domus Medica en Jong Domus belangrijk vinden.” 

De prioriteiten waar AADM, Domus Medica en Jong Domus al jaren op inzetten zijn: administratieve vereenvoudiging, ondersteuning in de praktijk (verpleegkundige, praktijkassistent, …) waardoor de juiste taak op de juiste plaats door de juiste persoon kan gebeuren en een evenwichtig gemengd financieringsmodel dat aangepast is aan de zorgorganisatie. AADM, Domus Medica en Jong Domus zijn dan ook zeer tevreden dat deze drie prioriteiten terug te vinden zijn in de vijf genoemde pijlers in de New Deal van minister Vandenbroucke.  

  1. Zorgen voor voldoende en goed gespreide praktijken. 
  1. Verminderen van zinloze administratieve overlast. 
  1. Verbeteren van de toegankelijkheid voor de patiënt. 
  1. Inzetten op een goed organisatiemodel met taakdelegatie en ondersteuning 
  1. Uitwerken van een evenwichtig financieringsmodel (een gemengd systeem van prestatie- en forfaitaire verloning) 

 De New Deal van minister Vandenbroucke focust vooral op federale bevoegdheden.  Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “Voor AADM, Domus Medica en Jong Domus mag het niet stoppen bij deze New Deal vanuit de federale overheid. Wij nodigen de nieuwe minister van Welzijn Crevits ook uit om samen met het werkveld aan tafel te gaan zitten en een Vlaams plan voor de eerste lijn uit te tekenen.”  

Kortom, AADM, Domus Medica en Jong Domus zijn zeer tevreden met deze start en steken de hand uit naar het Vlaamse niveau zodat we echt op alle vlakken de eerste lijn kunnen versterken. Op korte termijn gaat de reflectiewerkgroep onder leiding van dr. Ann Van Den Bruel opnieuw aan de slag om concrete invulling te geven aan deze vijf pijlers. Op expliciete vraag van AADM, Domus Medica en Jong Domus wordt de werkgroep ook verruimd met jonge huisartsen.  

Via deze link kan u de volledige tekst van de New Deal terugvinden. 

Namens, 

Dr. Roel Van Giel – voorzitter Domus Medica 

Dr. Dieter Vercammen – voorzitter Artsenbelang 

Dr. Sophie Van Steenbergen – voorzitter Jong Domus 

2022-06-27T08:58:42+02:00 22/06/2022|