AADM is tevreden dat het akkoord artsen-ziekenfondsen niet is verbroken

Eind december startte BVAS-ABSYM de procedure op om het akkoord artsen-ziekenfondsen te verbreken. Maandagavond 9 januari volgde een spoed-NCAZ (Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen) in de aanwezigheid van minister Vandenbroucke. Uiteindelijk verandert er niets aan het akkoord artsen-ziekenfondsen en zal de minister de wet diverse bepalingen gewoon verder uitvoeren inclusief het overleg met het werkveld zoals reeds was aangekondigd door de minister in het parlement op 27 oktober 2022. De Alliantie Artsenbelang-Domus Medica (AADM) is tevreden dat het akkoord niet is opgeblazen. Toch betreuren wij de onverantwoorde manier van handelen van BVAS-ABSYM.

Via een aangetekende brief op 22 december startte BVAS-ABSYM de procedure om het akkoord artsen-ziekenfondsen te verbreken. De grote twistappel voor het BVAS-ABSYM was de nieuwe wet diverse bepalingen inzake gezondheidszorg die op 9 december 2022 in het Staatsblad verscheen.

AADM heeft weinig begrip voor deze ondoordachte actie. Bij een effectieve verbreking van het akkoord zouden er enkel maar verliezers zijn: zowel de (geconventioneerde) artsen als de patiënten.

Voor de artsen (zeker de geconventioneerde artsen) zijn de verliezen heel groot, indien het akkoord werd verbroken. Ongeveer 240 miljoen euro van de artsenhonoraria voor het sociaal statuut van de geconventioneerde arts zou rechtstreeks naar de Belgische staatskas vloeien en nooit meer terugkomen naar de artsen. Daarnaast zou o.a. de herwaardering van een raadpleging naar 30 euro niet doorgaan, zou er geen investering gebeuren in de ondersteuning van de huisartsenpraktijk, zou er geen GMD-premie voor de startende huisartsen voorzien zijn, zou er geen herwaardering zijn van de consultaties bij sommige specialismen,…

Voor de patiënten zou de opzegging van het akkoord een grote onzekerheid teweegbrengen met betrekking tot de artsentarieven, waardoor er terug uitstel van zorg komt.

Deze bovenstaande argumenten bracht AADM aan bod tijdens het spoedoverleg met de minister Vandenbroucke (zie bijlage) . Daarnaast herhaalde de minister, zoals hij in het parlement reeds had aangegeven[1], dat het opstellen van de uitvoeringsbesluiten van de wet in overleg zou gebeuren met het werkveld en ten vroegste in 2024 zouden ingaan. Er zal hiervoor een werkgroep opgericht worden. Hierdoor veranderde fundamenteel niets aan het akkoord artsen-ziekenfondsen en de wet diverse bepalingen.

Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “Wij begrijpen helemaal niet wat het BVAS-ABSYM bezielde om het akkoord op te zeggen. Na het overleg van maandagavond is er niets fundamenteel gewijzigd. Ik betreur heel sterk deze manier van overleggen. Maandagavond hebben we uren tijd gespendeerd aan een surreële opzegging van het akkoord dat perfect had vermeden kunnen worden, als het ABSYM-BVAS de moeite had gedaan om de parlementaire verslagen te lezen of een toelichting te vragen aan het kabinet. Of dit profileringsdrang richting de artsenverkiezingen was of gewoon onkunde weet ik niet, maar wat zeker is, is dat de geloofwaardigheid van de artsenvertegenwoordiging weer een flinke knauw heeft gekregen. Uiteindelijk gaat het toch om de toegankelijkheid tot kwalitatieve zorg van de meest sociaal kwetsbare patiënten.”

Via deze link vindt u de volledige tussenkomst van AADM tijdens het overleg met minister Vandenbroucke.

[1] https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2882/55K2882002.pdf

2023-01-12T15:14:55+00:00 12/01/2023|