Wat heeft de medicomut voor de huisartsen beslist?

Op 1 oktober start de nieuwe ‘COVID-19-huisartsenbarometer’. Deze moet een duidelijk zicht geven op de COVID-19-situatie in de huisartsenpraktijken en een gepaste zorgverlening mogelijk maken doorheen de komende wintermaanden. Dit werd beslist op de medicomut van maandag 28 september. Nieuw is dat huisartsen voortaan vergoed zullen worden, wanneer ze de barometer hebben ingevuld. Daarnaast werd beslist om een werkgroep rond de weekwachtprojecten op te richten. Ten slotte werd bepaald dat de geldigheidsduur op elektronische voorschriften vanaf 1 oktober 2020 verplicht vermeld moet worden.

De nieuwe COVID-19-barometer wil de consultaties voor acute luchtweginfecties, griepsyndromen en vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infecties in de huisartsenpraktijken beter in kaart brengen. Dat instrument zal de huisartsen toelaten om de COVID-19-pandemie in hun eigen praktijk en in hun kring of regio van nabij op te volgen. Op die manier kan in overleg met de huisartsenkringen en de eerstelijnszones ook sneller geanticipeerd worden wanneer nieuwe maatregelen noodzakelijk zijn om de volksgezondheid te garanderen.

Nieuw is dat de huisartsen, dankzij de Alliantie Artsenbelang-Domus Medica (AADM), vanaf 1 oktober 2020 voor deze tijdsinvestering gehonoreerd zullen worden. Huisartsen die de barometer invullen, kunnen rekenen op een financiële compensatie van 400 euro (bij 2-3 meldingen per week) tot 800 euro (vanaf 4 meldingen per week). Voor het eerst zullen hierdoor gegevens van de huisartsenpraktijken gebruikt worden voor het opvolgen van de COVID-19-pandemie en zullen de cijfers van de ziekenhuizen niet meer de enige parameter zijn. Het bevestigt nogmaals de cruciale rol die huisartsen spelen in het beheersen van deze pandemie.

Meer informatie kan u terugvinden hier.

Op de medicomut werd ook beslist om de projecten ‘weekwachten in de wachtpost’ te laten verderlopen en een werkgroep op te richten. Deze werkgroep zal nagaan wanneer een weekwacht in een wachtpost zinvol, efficiënt en doelmatig is. Natuurlijk is het de vrije keuze van een huisartsenkring om te beslissen of ze hun weekwacht in de wachtpost willen organiseren of niet. Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “Er zal in het budget een keuze gemaakt moeten worden. AADM trekt duidelijk de kaart van de huisartsen op het werkveld en de kringen. Kringen die een weekwacht in een wachtpost willen organiseren, zullen we maximaal ondersteunen. De eerste resultaten tonen trouwens dat 80% van de artsen in deze projecten zeer tevreden is. Veiligheid en comfort worden daarbij genoemd als belangrijke factoren, net zoals de vermindering van de wachtfrequentie.”

Tot slot werd beslist om de datum van 1 oktober 2020 voor het verplicht gebruik van  Recip-e connector v4 voor het maken van voorschriften strikt te behouden. De inzet van de v4-connector is noodzakelijk om voorschrijvers in staat te stellen om een geldigheidsduur van één dag tot één jaar te kunnen bepalen voor de elektronische geneesmiddelenvoorschriften. Het is belangrijk dat elke gebruiker zijn software update. De softwarepakketten die niet in orde zijn, zullen vanaf 1 oktober aanmaningen ontvangen om in orde te zijn ten laatste tegen 31 oktober 2020.

De gebruikers van deze pakketten die op dat moment niet in orde zijn, zullen de applicatie Paris moeten gebruiken. De bewuste pakketten kunnen hun homologatie verliezen waardoor men niet meer in aanmerking komt voor de geïntegreerde praktijkpremie. Het Riziv meldde ons dat ondertussen dat de meeste softwarepakketten in orde zijn.

AADM is tevreden met de uitkomsten van deze medicomut. Wij zullen deze dossiers nauwgezet blijven opvolgen en telkens de kaart van de huisartsen trekken.

2020-10-01T14:36:54+02:00 01/10/2020|