Eén nomenclatuurnummer voor telefonische consulten omtrent COVID

Op de afgelopen medicomut van 24/08 bracht de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) een voorstel om de verstrekkingen 101990 (advies met oog op triage COVID-19) en 101835 (Advies met het oog op triage covid-19 tijdens de georganiseerde huisartsenwachtdienst) te vereenvoudigen. Vanuit de verkregen signalen vanuit het werkveld, stelde AADM voor om de verstrekking 101990 samen te voegen met verstrekking 101135 en het toepassingsgebied te wijzigen. Het Riziv zal dit voorstel verder bestuderen en zal het dossier brengen op de medicomut van 14/09.

AADM heeft op het Verzekeringscomité in maart ervoor gezorgd dat huisartsen een vergoeding kunnen krijgen voor telefonische consulten, en dit onder twee specifieke nomenclatuurnummers (101990 en 101135). Uit contacten met het werkveld, blijkt dat veel huisartsen nu geconfronteerd worden met een weigering van uitbetaling van de verstrekking 101990 en 101835 (in wachtdienst) omdat zij deze verstrekking reeds een keer hebben aangerekend in het voorjaar. Het is onmogelijk voor huisartsen om te verifiëren of deze verstrekking al is aangerekend.  Daarnaast maakt het verloop van de epidemie dat patiënten meermaals geconfronteerd worden met mogelijkse COVID besmetting (als symptomatische patiënt, als hoog risico contact, …)

AADM heeft daarom een voorstel gelanceerd op de afgelopen medicomut van 24/08. AADM stelde voor om de verstrekking 101990 samen te voegen met verstrekking 101135 (Advies met het oog op, continuïteit van zorg). Hierbij stellen we voor om het toepassingsgebied van nomenclatuurnummer 101135 licht te wijzigen. We stellen voor om 101135 zes keer te gebruiken i.p.v. de huidige vijf keer op 30 dagen.

Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “Dit voorstel is een vereenvoudiging van het huidige systeem van telefonische consulten. Wij verwachten in het najaar dat nog meer patiënten contact zullen opnemen met hun huisarts. Door deze vereenvoudiging door te voeren, maken we één nomenclatuurnummer voor alle telefonische contacten rond COVID. Hierdoor zal het makkelijker zijn voor huisartsen”.

De andere artsensyndicaten ondersteunden onmiddellijk het voorstel van AADM. Het Riziv stond niet weigerachtig tegenover de signalen van het werkveld. Zij zullen het voorstel van AADM verder bestuderen. Het dossiers wordt opnieuw besproken op de medicomut van 14/09.

Namens,

Dr. Roel Van Giel – voorzitter Domus Medica

Dr. Dieter Vercammen – voorzitter Artsenbelang

2020-08-26T16:58:46+02:00 26/08/2020|