AADM lanceert kernvoorstellen voor een gezonde toekomst

Volgende week starten de medische verkiezingen. Een belangrijke gebeurtenis, want dankzij deze verkiezingen bepalen artsen mee welke vertegenwoordigers er straks zullen zetelen in de verschillende RIZIV-organen. De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) lanceerde de afgelopen twee weken met veel goesting haar volledige programma. Dit programma is gericht op huisartsen en specialisten, maar ook op haio’s en aso’s.

Dinsdag 6 juni starten de medische verkiezingen. Voor veel artsen is dit een ver-van-mijn-bedshow. Toch is het een belangrijke gebeurtenis, want de gezondheidszorg staat voor fundamentele keuzes. Denk maar aan de invulling van de herijkte nomenclatuur, de organisatie van de ziekenhuizen, de invulling van het wachtsysteem, de opvang van de vergrijzingsgolf en de druk op de huisartsgeneeskunde. In de volgende maanden en jaren moeten er dus belangrijke beslissingen genomen worden om een gezonde toekomst te waarborgen.

Vanuit haar positieve visie op de gezondheidszorg biedt AADM in haar programma een antwoord op deze en andere bezorgdheden die vandaag leven binnen het artsenlandschap. We geven dit vorm aan de hand van drie pijlers:
✓ Goesting in de job, zodat artsen zich weer kunnen concentreren op hun kerntaken.
✓ Goesting in het leven naast de job, dankzij een gunstige work-lifebalans.
✓ Goesting om mee te bouwen aan het zorgsysteem, gevoed door een gezond beleid.

De voorbije twee weken lanceerde AADM haar volledige programma aan de hand van vier boeiende getuigenissen van artsen uit het werkveld:
Dr. Sophie Van Steenbergen vertelde over hoe we de administratieve overlast kunnen minderen, zodat artsen zich terug kunnen focussen op hun kerntaken.
Dr. Indra Van Hoorick getuigde over het belang van preventie en buurtgerichte zorg.
Dr. Laurens Caenepeel gaf inkijk in zijn evenwichtige work-lifebalans dankzij goede praktijkondersteuning.
Dr. Hans Struyven vertelde over hoe een betere samenwerking tussen de verschillende lijnen en disciplines er kan uitzien.

Hoewel de artsenverkiezingen voor sommige artsen aanvoelen als een gebeuren dat ver van hen staat, is het tegendeel waar. De beslissingen die genomen worden in de RIZIV-organen hebben immers een direct effect op de werking en het inkomen van de arts. Daarom benadrukt de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica in haar communicatie het belang van te gaan stemmen. Hoe meer artsen een stem
uitbrengen, hoe krachtiger de stem van de artsen weerklinkt in het beleid. Het is daarom belangrijk dat ze kiezen voor een artsenbeweging die hun toekomstvisie deelt.

Dr. Jeroen Van den Brandt, voorzitter Domus Medica: “Veel collega’s vragen zich af hoe de toekomst van hun beroep en de gezondheidszorg er gaan uit zien. Welke koers zullen de overheden varen? Wat wil ik? Hoe kan ik hierin concreet ondersteund worden? Door een stem voor AADM uit te brengen kiest u de vertegenwoordigers die straks mee in de cockpit zitten om de toekomst van de beroepsgroep uit te tekenen.

Dr. Roel Van Giel, woordvoerder AADM: “Een stem voor AADM is een stem voor een gezonde toekomst. Luisteren naar de noden op het veld, een heldere positieve toekomstvisie en concrete actiepunten voor huisartsen, specialisten, haio’s en aso’s. Het is duidelijk dat de artsen nu een positief alternatief hebben om op te stemmen. Een artsenbeweging die wetenschap en beroepsverdediging samenbrengt. Een artsenbeweging die met veel goesting oplossingen zal bieden voor de artsen in het veld.

2023-06-02T14:32:08+00:00 02/06/2023|